Press

Presskontakt
Kajsa Hessel (ordförande),
telefonnummer 070-858 76 93

Dela:

”Machokulturen en orsak till skador och olyckor”

REPLIK DN DEBATT 27/4. IF Metall skriver att många industriarbetare känner en stor oro över att skada sig på arbetsplatsen. Byggcheferna anser att mansdominansen i branschen är en bidragande orsak. IF Metall konstaterar att fyra av tio medlemmar har varit rädda för att de ska skada sig på jobbet under det senaste året. Framför allt handlar det om unga personer, som ofta får utföra arbetsuppgifter som de äldre inte orkar eller vill göra. Problemet känns igen från byggbranschen, en av de mest olycksdrabbade yrkessektorerna i Sverige. Varje år rapporteras drygt 3 000 olyckor på svenska byggarbetsplatser. Stress och tidspress är bakomliggande orsaker, men det är vår övertygelse att även machokulturen bär skuld. För ett år sedan visade en Sifoundersökning att en tredjedel av alla hantverkare upplever att det finns attityder på arbetsplatsen som gör att de inte använder de skydd som finns. Sex av tio uppgav också att de råkat ut för arbetsskador det senaste året. Samtidigt publicerade Arbetsmiljöverket en rapport om att nio av tio dödsolyckor på jobbet drabbar män – och att den maskulina normen är en förödande faktor. ”Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns”, sa Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem vid publiceringen. Under åren 2013–2016 dog 147 personer genom en arbetsplatsolycka i Sverige. Av dessa var 139 män. Majoriteten av dödsfallen orsakades av klämning, maskinolyckor, fall och vältande fordon. Enligt Arbetsmiljöverket beror många olyckor på en ovilja att visa svaghet, be om hjälp eller rapportera säkerhetsbrister. Att öka mångfalden med fler kvinnor anses vara ett vaccin mot osunt risktagande. Att unga arbetare känner en stor rädsla för skador på jobbet kan, precis som IF Metall skriver, ha att göra med att de äldre lägger över arbetsuppgifter på de yngre. Vi hävdar att detta fenomen är tätt sammankopplat med mansnormer. Från dag ett blir de nya en del av den arbetsplatskultur som råder. Hur den ska vara är det medarbetarna själva som styr. Till sin hjälp måste de ha chefer som är lyhörda, tydliga och vågar motarbeta trakasserier, kränkningar och skadliga beteenden. Ett första steg mot förbättring är att belysa problemet. Därför driver Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen, i samarbete med Byggnads, sedan våren 2015. Tillsammans vill vi skapa en byggbransch med större mångfald och en mer välkomnande arbetsmiljö. Vi är fast förvissade om att detta kommer att skapa säkrare arbetsplatser. KAJSA HESSEL Ordförande för Byggcheferna (en branschförening inom Ledarna – Sveriges chefsorganisation)    

Regeringens uppmaning en seger för Stoppa machokulturen

  Den 30 november 2017 infann sig de tyngsta aktörerna inom samhällsbyggnad på Regeringskansliet. Detta på initiativ av bostadsminister Peter Eriksson, som mot bakgrund av #metoo och uppropet #sistaspikenikistan önskat ett gemensamt krafttag mot sexismen i byggbranschen. Mötet avslutades med att samtliga parter skrev under en gemensam avsiktsförklaring om att sätta stopp för kränkningar och övergrepp. Beslutet är en seger för det arbete som Byggcheferna och Byggnads inledde våren 2015 genom kampanjen Stoppa machokulturen. Avsiktsförklaringen innebär en bred, överbryggande uppslutning bakom kampanjens budskap, insatser och mål. ”När vi drog i gång Stoppa machokulturen fick vi mycket hård kritik”, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. ”Det var svårt att få andra att lyssna när vi ville berätta hur det faktiskt såg ut. Men jag vill ge cred till alla som jobbat med frågan.” ”Hälften av våra kvinnliga medlemmar har upplevt sexuella trakasserier”, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. ”Vi har jobbat aktivt med det här problemet under en lång tid, men vi har fortfarande massor kvar att göra. Vi är väldigt glada över att bostadsministern har insett detta och uppmanat till en större kraftsamling.” Avsiktsförklaringen har undertecknats av företrädare från Byggcheferna, Byggherrarna, Byggnads, Installatörsföretagen, Ikano Bostad, JM AB, Kvinnors Byggforum, Maskinentreprenörerna, NCC Building, Peab AB, SABO, Sveriges Ingenjörer, Skanska Sverige AB, AB Svensk Byggtjänst, Sveriges Byggindustrier, Trä- och Möbelföretagen samt Veidekke Sverige AB. Samtliga lovar att ta sitt ansvar för att ingen människa utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.   KONTAKT Kajsa Hessel (ordförande, Byggcheferna): 070-858 76 93 Johan Lindholm (ordförande, Byggnads): 070-306 65 40

Byggcheferna och Byggnads: ”Läget är akut”

I en gemensam debattartikel i Aftonbladet skriver Byggcheferna och Byggnads om behovet av #metoo i byggbranschen. Här är texten i sin helhet:    Byggnads och Byggcheferna startade tillsammans kampanjen Stoppa machokulturen för tre år sedan. Den har gett resultat, men uppropet om övergrepp i byggbranschen bekräftar att vi har mycket kvar att göra. 4 500 kvinnor i byggbranschen ställer sig i dag bakom uppropet #sistaspikenikistan mot sexuella trakasserier, övergrepp och andra former av sexism. Vittnesmålen bakom uppropen är förfärliga. Precis som alla de som skrivit under uppropet tycker vi i fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna att det är dags att en gång för alla göra upp med den förlegade och oacceptabla kultur som finns i branschen.  Byggbranschen är en extremt mansdominerad bransch med bara cirka 8 procent kvinnor.  Vinsterna av att ha fler kvinnor i byggbranschen är många. Om vi ska klara av att bygga alla de bostäder och den infrastruktur som Sverige behöver måste vi bli fler och vi behöver de bästa. Då kan vi inte bara attrahera människor inom ena halvan av befolkningen, inte heller skrämma bort kompetent arbetskraft med en förlegad attityd. Även många män har vittnat om att de känner en lättnad över att dessa frågor lyfts och diskuteras. De far också illa av machokulturen. Genom att nonchalera detta tar arbetsgivarna alltså en stor risk med sina anställda, kvinnor såväl som män. Här har Byggnads som fackförbund och Byggcheferna som branschförening ett gemensamt ansvar och en viktig roll. Och vi gör redan mycket.  Med vår gemensamma kampanj Stoppa machokulturen jobbar vi med att se över jargongen på arbetsplatserna. I byggbodarna pratar vi med varandra om vilket språkbruk som är okej. Vi har också skapat ett spel där man utifrån citat som sagts på byggena får ge varandra gult eller rött kort. Spelet löser givetvis inte hela problemet, men många som använt det tycker att det blir lättare att säga ifrån nästa gång de hör någon säga något olämpligt till en kollega. Vi arbetar också på olika sätt för att generellt höja kompetensen kring jämställdhet, likabehandling och psykosocial hälsa i våra respektive organisationer. Vi gör också allt för att lyfta fram våra kvinnliga medlemmar i vår kommunikation, för att skapa förebilder för morgondagens byggbransch. Tillsammans med arbetsgivarna påverkar vi också yrkesutbildningarna. Både lärare och föräldrar måste ta sitt ansvar. Sist men inte minst är vi ständigt en blåslampa på arbetsgivarna att se till att arbetsvillkoren på våra byggen är så jämställda och rättvisa det bara går. Men som vi sett i dagens upprop är problemet akut. Vi tycker att #metoo behövs i byggbranschen, både bland hantverkare och tjänstemän. Vi tolererar inte att kvinnor kränks. Ingen ska känna oro över att bli sexualiserad på sitt jobb. Alla ska ha en arbetsmiljö där det inte finns någon plats för övergrepp. Om det ändå sker övergrepp och trakasserier ska den drabbade få fullt stöd från sin arbetsgivare. Det finns skyldigheter utifrån både diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna mot kränkande särbehandling. Och för tydlighetens skull – det är omgivningen på plats som många gånger behöver hjälp med att hitta lösningar på situationen. Byggföretagen måste ta detta på allvar och se det som en självklarhet. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att ta machokulturen på allvar och se till att deras anställda mår bra på jobbet. Vi är alla skyldiga att motverka en tystnadskultur där brott viftas bort som skämt. KAJSA HESSEL Ordförande, ByggchefernaJOHAN LINDHOLM Ordförande, Byggnads

Styrelsen: #metoo behövs i byggbranschen

Varför har byggbranschen förskonats från #metoo-skandaler? Vi önskar att det kunde bero på att det faktiskt inte finns några. Som chefer måste vi berätta att det finns alldeles för många. Under hashtaggen #metoo berättar kvinnor om sexuella trakasserier. Under #ihave bekänner män hur de själva gått över gränsen. I många fall handlar det om kränkningar som har skett på svenska arbetsplatser. Detta ger företag i samhällsbyggnadssektorn skäl att känna oro. På våra byggen är 99 procent av hantverkarna män. I ledningsposition är bara tio procent kvinnor. Att vår bransch präglas av machokultur är en uppfattning som ofta stämmer. Hur många #metoo-historier lär inte finnas bland oss? Hur många skandaler pyr? Hur många anmälningar om brott riskerar vi att drabbas av? Som branschförening hoppas vi att allt ska komma fram. I den arbetsmiljö som vi vill erbjuda finns ingen plats för övergrepp. Om det ändå sker ska den drabbade få fullt stöd från sin arbetsgivare. Enligt en undersökning har 50 procent av våra kvinnliga medlemmar upplevt sexuella trakasserier. Det är ofattbara siffror. När vi fick höra dem beslutade vi att inleda en bred, fokuserad och långvarig satsning på jämställdhet – något som sedan 2015 har märkts genom kampanjen Stoppa machokulturen. Under arbetet har vi tagit del av chockerande berättelser från våra arbetsplatser, skapat utbildningsverktyg för ökad kunskap och uppmanat alla arbetsgivare att jobba aktivt för en jämställd arbetsmiljö. Förhoppningsvis kan #metoo bidra till att kolleger som blir utsatta vågar berätta vad som hänt. Att deras företag tar det på allvar ska vara en absolut självklarhet. Vi är skyldiga att motverka en tystnadskultur där brott viftas bort som skämt. Vi hoppas samtidigt att #ihave ska få män i byggbranschen att rannsaka sig själva. Hur har du som individ bidragit till problemet? Har du skrattat med åt unkna anspelningar? Har du hört sexistiska kommentarer och låtit bli att säga ifrån? Vi begär inga bekännelser, men vi kräver att varje man, varje dag, är medveten om sin makt. I trakasserier av en minoritet är det majoritetens ansvar att sätta stopp. Att inte ta det ansvaret innebär att man är medskyldig. Med den här texten vill vi inte dra fokus från de kvinnor som delar med sig av personliga trauman. Vi vill bara göra klart att #metoo behövs i byggbranschen, både bland hantverkare och tjänstemän. Vi ska inte tolerera att kvinnor kränks. Ingen ska känna oro över att bli sexualiserad på sitt jobb. Att vi driver Stoppa machokulturen, i samarbete med Byggnads, beror på att vi anser att problemet är akut. Som chefer i Sveriges manligaste bransch är det vår plikt att ge män och kvinnor samma möjligheter att känna sig trygga på jobbet.   BYGGCHEFERNAS STYRELSE Kajsa Hessel (vd, Projektgaranti) Peter Sjöquist (drifttekniker, Västerbottens läns landsting) Nancy Lawoko (projektledare, Structor) Jeanet Corvinius (arbetschef, Peab) Anders Hinn (affärschef, Wästbygg) Katarina Lindh (fastighetschef, Varbergs kommun) Anders Holmgren (entreprenadingenjör, Effektiv Bygg) Yvonne Stenman (inköpare, Skanska) Marcus Malmström (vd, Climat80 Entreprenad) Pär Rask (entreprenadingenjör, Peab) Alf Svensson (fastighetschef, Sölvesborgs kommun) Lars Tengvall (projektchef, NCC)   

Kajsa Hessel föreslås som ny ordförande för Byggcheferna

Valberedningen har efter ett intensivt arbete kommit fram till ett förslag för ny styrelse i Byggcheferna. Till stämman den 29–30 september nomineras Kajsa Hessel, VD för Projektgaranti AB, som ny ordförande. Lars Bergqvist, som har suttit som ordförande i närmare 30 år, har tidigare meddelat att han inte tänkt ställa upp för omval. Kajsa har en gedigen erfarenhet och ett stort kunnande när det gäller ledarskap, marknadsföring och affärsutveckling. Hon har tidigare jobbat som Commercial Director på Kerber och dessförinnan som Sverigechef för Thomson Reuters Professional. Hon är utbildad beteendevetare på Göteborgs universitet och har bakgrund i ledande befattningar inom media/IT-, PR- och rekryteringsbranschen. Hon sitter även med i Ledarnas förbundsstyrelse. Kajsa Hessel är 45 år och bosatt i Stockholm. ”Kajsa är den kandidat som vi har föreslagit till att leda styrelsens arbete. Hon har precis den kompetens och energi som verksamheten behöver för att utvecklas. Det finns dessutom ett starkt stöd bakom henne”, säger valberedningens sammankallande Lars G Johansson. Nuvarande ordförande Lars Bergqvist kommer efter 29 år på posten att skicka ordförandeklubban vidare. Han ser positivt på valberedningens nominering av Kajsa Hessel: ”Jag har stort förtroende för valberedningen och deras nominering. Det är roligt att de har föreslagit en kvinna till att leda Byggchefernas arbete framöver. I övrigt har valberedningen beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund”, säger Lars Bergqvist.   VALBEREDNINGENS FÖRSLAG I SIN HELHET Kajsa Hessel (ordförande). Avdelning: Öst Peter Sjöquist (kassör). Avdelning: Norra Norrland Yvonne Stenman (ledamot). Avdelning: Öst Lars Tengvall (ledamot). Avdelning: Skåne/Blekinge Alf Svensson (ledamot). Avdelning: Skåne/Blekinge Katarina Lind (ledamot). Avdelning: Småland/Halland Marcus Malmström (ledamot). Avdelning: Skåne/Blekinge Pär Rask (ledamot). Avdelning: Väst Jeanet Corvinius (ledamot). Avdelning: Öst Anders Hinn (ledamot). Avdelning: Skåne/Blekinge Anders Holmgren (ledamot). Avdelning: Väst Nancy Lawoko (ledamot). Avdelning: Öst Tony Serenban (revisor). Avdelning: Väst Björn Lewander (revisor). Avdelning: Öst   FAKTA OM BYGGCHEFERNA Byggcheferna är en av 17 branschföreningar inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi har drygt 16 500 medlemmar i olika delar av branschen, spridda över hela landet. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Vi jobbar för att skapa goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika mycket värda och arbetsmiljön den bästa både för chefer och medarbetare.   KONTAKTER FÖR MER INFORMATION Lars G Johansson, valberedningens sammankallande: lars-gunnar.johansson@ncc.se Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna: lars.bergqvist@byggcheferna.se eller 070-534 95 38  

Träffa Byggcheferna i Almedalen

Byggcheferna kommer även i år att finnas på plats under Almedalsveckan. Syftet är att verka för en förändrad och förbättrad byggbransch – bland annat med hjälp av den hyllade Samtalssoffan.  På Almedalsveckan står Byggcheferna för flera aktiviteter. På onsdagen arrangerar vi seminariet ”Lika barn leka sämst – vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?”, tillsammans med Byggnads och vår kampanj Stoppa machokulturen. Där samlas representanter från flera branscher för att utbyta erfarenheter och idéer, med förhoppningen att hitta vägar framåt när det gäller bristande jämställdhet och arbetskulturer. I panelen ingår också jämställdhetsminister Åsa Regnér. Seminariet kommer att sändas live på vår Facebooksida. Läs mer om seminariet och paneldeltagarna på www.stoppamachokulturen.nu/almedalen. Dessutom erbjuds Almedalsbesökarna en ny chans att sitta i Samtalssoffan, som blev en stor succé i fjol. I år kommer soffan med nytt utseende och flera andra nyheter –  inklusive möjligheten att få en gratis podcast producerad för samtliga aktörer som bokar in sig under Almedalsveckan. Samtidigt behåller soffan sina hjul för att kunna förflytta sig i Almedalen. Den har även i år ett gps-chip, så att man på en karta kan se exakt var den befinner sig. Soffan själv är också gärna med i diskussionerna och kommunicerar genom konton på bland annat Twitter, Facebook och Instagram. Soffan kommer att vara bokningsbar mellan klockan 09.00 och 16.00 från måndag till torsdag vecka 27, då aktörer kan boka in 30 minuter i taget. Givetvis är det fritt fram för er medlemmar att boka en tid i soffan om ni vill det. Bokningen av soffa sker på www.stoppamachokulturen.nu/almedalen. Vidare kommer representanter från Byggchefernas styrelse att medverka i paneldebatter och diskussioner om bland annat kompetensförsörjning inom byggbranschen, jämlikhetsfrågor och andra arbetslivsrelaterade frågor. Kontakt för vidare information: Lars Bergqvist (Byggchefernas ordförande), 070-534 95 38  

Årets byggchef 2017 är korad

Daniel Pettersson, arbetschef och vd på Segermo Entreprenad och NRC Group Sverige, är Årets byggchef 2017. Han besitter en stor förmåga att bygga starka lag där han får med sina anställda att prestera mot nya mål och utmaningar. Han har en exceptionell förmåga att skapa goda relationer med kunder och har också på kort tid kraftigt ökat företagets lönsamhet. Årets byggchef har även gedigen erfarenhet inom infrastrukturutbyggnad, vilket stärker hans chefsroll.  Årets vinnare Daniel Pettersson är verksam i Karlstad. Han har tidigare arbetat på Peab där han under tio år var arbetschef. Han startade sedan företaget Segermo Entreprenad, som gick från 0 till 900 miljoner kronor i omsättning på fem år. Han har även medverkat i flera stora infrastrukturprojekt i Mellan- och Västsverige. Årets byggchef arrangeras av Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden. I år delas priset ut för åttonde året. Syftet med Årets byggchef är att höja statusen på byggchefsrollen och att locka fler att satsa på ett jobb som byggchef. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande – internt och externt – är de kriterier som juryn bedömer. Vinnaren ska vara en chef som är skicklig på att driva en byggprocess, för såväl kunder som det egna företaget och medarbetarna. – Daniel uppvisar just de kriterier som vi vill uppmuntra med priset Årets byggchef. Han har en utmärkt förmåga att skapa goda relationer med både medarbetare och kunder, tillsammans med hans skarpa sinne för affärer. Hans trygga och sympatiska ledarskapsstil är ett föredöme för framtida byggchefer, säger Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist. I en intervju med Byggvärlden berättar Daniel Pettersson om sin syn på hur en bra ledare ska vara. – Det gäller att vara engagerad och ha förmåga att lyfta folk runt sig och få dem att prestera bättre än de själva tror de kan. Vara tydlig och fatta beslut men samtidigt vara öppen för nya idéer och lyssna in åsikter från medarbetare. Ha självinsikt, vad kan jag och vad kan jag inte, och fylla på laget med personer som kompletterar varandra, säger Daniel Pettersson. JURYNS MOTIVERING: Daniel Pettersson har genom sitt skarpa sinne för affärer på mycket kort tid kraftigt ökat företagets omsättning och antalet anställda och samtidigt lyckats öka lönsamheten. Daniels förmåga att bygga starka lag inkluderar även kunderna som gärna återkommer med nya uppdrag. Han är jordnära och sympatisk, egenskaper som kommer väl till pass i vägledningen av den egna personalen samt i relationen med kunder och leverantörer. Daniel vill framåt mot nya mål och utmaningar och trots det höga tempot får han sina medarbetare med sig på tåget. Mycket tack vare den trygghet han personifierar och kombinerar med optimism. JURYN SOM UTSETT ÅRETS BYGGCHEF: Lars Bergqvist (ordförande för Byggcheferna) Kajsa Hessel (vd för Projektgaranti och ledamot i Byggcheferna) Åsa Söderström Jerring (styrelseproffs, tidigare med ledande befattningar i bland annat NCC och Sweco) Mårten Lindström (egen verksamhet med erfarenhet från flera stora konsult- och byggföretag) Liselott Fröstad (advokat/delägare på AG Advokat) Mikael Sagström (vd och ansvarig utgivare för  Svenska media/Byggvärlden) För mer information: Kontakta Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, på 070-534 95 38.

VARANNAN BYGGCHEF KÄNNER INTE TILL DE NYA ARBETSMILJÖREGLERNA

Den 31 mars i år trädde nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar ansvar och arbete mot för hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling, i kraft [AFS 2015:4]. Målet med detta är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Nu visar en ny undersökning bland Sveriges byggchefer att hälften av tillfrågade byggcheferna inte känner till de nya reglerna. Och bara 13 procent har gått någon form av utbildning kring de nya reglerna. Enligt Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna visar detta på en alltmer ohälsosam arbetssituation bland byggchefer. – Det här är ett tecken på att situationen för byggchefer blir allt mer ohållbar. Det måste finnas tid och utrymme att förebygga och hantera arbetsmiljörelaterade frågor. Att inte fler av våra medlemmar har fått gå utbildning i detta är givetvis oerhört allvarligt. Om människor ska bära ansvaret måste de få rätt förutsättningar, säger Lars Bergqvist och tillägger: – Det är inte nödvändigtvis en fråga om huruvida cheferna har kompetensen eller inte, utan snarare en fråga om prioriteringar och en alltför tuff belastning. Vi måste ha hållbara ledare för att utveckla en hållbar bransch, säger Lars Bergqvist. Samtidigt uppger sex av tio att de känner sig trygga med sina kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Och nära sju av tio känner till vilka mål som är satta i sina företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten. Resultat från Byggchefsbarometern 2016 På frågan: Den 31 mars i år började nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Känner du till dessa nya regler? Ja: 51 procent Nej: 49 procent   På frågan: Har du gått någon form av utbildning i de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)? Ja: 13 procent Nej: 87 procent   På frågan: Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning? Ja: 61 procent Nej: 24 procent Vet ej: 15 procent   På frågan: Känner du till vilka mål som är satta i ditt företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten? Ja: 69 procent Nej: 31 procent   Om undersökningen Undersökningen utgår från byggchefernas medlemsregister där sammanlagt 1 000 byggchefer har svarat på under tidsperioden 1 maj – 15 maj 2016. Respondenterna utgår från ett slumpmässigt urval. För mer information kontakta: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna förening inom Ledarna,  telefon 070-534 95 38

Byggnads och Byggcheferna tillsammans för en jämställd byggbransch

En ny undersökning från Byggnads och Byggcheferna visar att det finns förlegade attityder kring jämställdhet i byggbranschen – och att de är större än befarat. I den största gemensamma, satsningen någonsin tar nu Byggnads och Byggcheferna upp kampen. En stor majoritet (81 %) av dem som svarat uppger att arbetsmiljön i byggbranschen kännetecknas av en grabbig attityd och ett tufft arbetsklimat. Nästan var tredje av de tillfrågade anger att det förekommer sexistiskt eller könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen. Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen. -        Siffrorna talar sitt tydliga språk samtidigt vet vi att vi har ett helhjärtat stöd från våra medlemmar och förtroendevalda som vill att vi kommer till rätta med attitydproblemen. Vi tar återigen kampen för människors lika värde. Alla tjänar på mångfald och en jämställd byggbransch, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Undersökningen visar också att branschen tappar personal på grund av upplevd grabbighet och machokultur och att det är både män och kvinnor som lämnar branschen på grund av detta. En stor majoritet anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta (86 %). -        Vi har tidigare sett alarmerande siffror på att vi håller på att tappa värdefull kompetens på grund av attityder och fördomar på våra arbetsplatser. De nya siffrorna visar att vi har en bra bit kvar. Den här negativa trenden måste stoppas nu och det är upp till oss själva att tvätta byken och våga prata högt om problemen, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Senare i höst kommer Byggnads och Byggcheferna följa upp det gemensamma initiativet med utbildningar för att fortsätta diskussionerna. Syftet är att ändra attityder hos individer och grupper. Läs mer på stoppamachokulturen.nu. Kontakt: Byggnads Matilda Ström, kommunikationschef Mobil: 073-328 59 47 E-post: matilda.strom@byggnads.se Byggcheferna Lars Bergqvist, ordförande Mobil: 070-534 95 38 E-post: lars.bergqvist@byggcheferna.se Undersökningen visar att: Byggbranschen lider av en arbetskultur präglad av machokultur och ett tufft arbetsklimat 8 av 10 anger att arbetskulturen kännetecknas av grabbighet och ett tufft arbetsklimat (81 %) 9 av 10 anger att de sett andra mått dåligt pga. en grabbig arbetskultur inom byggbranschen (88 %) Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen (60 %) Det finns en utbredd attityd mot att kvinnor inte är lika bra lämpade som män Närmare varannan upplever en attityd att kvinnor inte är lika bra lämpade som män att arbeta i branschen (45 %) Drygt 8 av 10 menar att det vanligaste argumentet är att kvinnor har fysiska begränsningar som gör att de inte klarar alla arbetsuppgifter (84 %) Arbetskulturen leder till kompetensbortfall Varannan respondent svarar att branschen tappar personal på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen (45 %). En av fem känner till en eller flera som lämnat branschen på grund av upplevd grabbighet och machokultur (19 %). En stor majoritet anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta (86 %). Fakta: Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är en facklig organisation som organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads har idag cirka 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. Byggcheferna är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Som medlem i Byggcheferna blir man automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation, med över 90 000 medlemmar. Om undersökningarna: Allt detta framkommer i den undersökning som besvarats av sammanlagt 2120 respondenter i bygg- och fastighetsbranschen. Pressbilder och infografik finns på stoppamachokulturen.nu Pressbilder finns här Infografik som är fri att använda finns här   Pressmeddelande 150511 som pdf.

Nytänkare som får människor och resultat att växa – Årets Byggchef 2015

Distriktschef Eva Torberger, Skanska, är Årets Byggchef 2015. En ledare som synliggör sina medarbetare och får dem engagerade. Hon kombinerar ett genuint intresse för människor med en förmåga att förbättra ekonomiska resultat. Årets Byggchef har dessutom en uppfriskande förmåga till nytänkande. Årets vinnare Eva Torberger kommer från Brämhult, Borås. Hon har tidigare bland annat arbetat som arbetsledare och platschef på NCC och som projektledare på SGS Studentbostäder innan hon tillträdde sin nuvarande tjänst som distriktschef på Skanska, region Hus Göteborg. I en intervju för Byggvärlden berättar Eva om hur hon ser på ledarskap. – Jag tycker att det är viktigt att man är lyhörd och ser människor. Att skapa involvering och delaktighet är viktigt. Att sätta upp tydliga mål och kommunicera ut dem så att alla vet åt vilket håll skutan ska gå är också chefens jobb. Det handlar om att man måste våga vara chef. Tillgänglighet är viktigt, man ska vara närvarande och ta sig tid, säger Eva. Årets Byggchef arrangeras av Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden. I år delas priset ut för sjätte året. Syftet är att höja statusen på byggchefsrollen och att locka fler att satsa på ett jobb som byggchef. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande – internt och externt – är de kriterier som juryn bedömer. Vinnaren ska vara en chef som är skicklig på att driva en byggprocess, både för kunder, för det egna företaget och för medarbetarna. – Eva är en värdig vinnare som uppfyller samtliga kriterier med god marginal. Hon har en förmåga att skapa delaktighet och förtroende hos både medarbetare och kunder. Med en stor dos nytänkande, engagemang och målmedvetenhet uppvisar hon ett ledarskap som kan inspirera nästa generation chefer i vår bransch, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Juryns motivering: Evas förmåga att se såväl kund- som medarbetarrelationer från en positiv vinkel innebär att hon skapar ett stort förtroende kring sig, både som människa och chef. Hon kombinerar den egenskapen på ett förträffligt sätt med sitt sinne för lönsamhet och effektivitet, alltid med mycket god etik i centrum. Eva är en engagerad ledare och hanterar uppkomna problem och förnyelsearbete med samma entusiasm och lyhördhet. Hennes största styrka som ledare är att hon alltid tycks få sina medarbetare med sig och skapar därigenom en äkta och hållbar teamkänsla som kommer både det egna företaget och kunderna till gagn. Priset delas ut idag (15 april) kl. 15.00 på plats i Göteborg. För mer information: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38 Juryn som utser Årets Byggchef: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCCs dotterbolag Ballast Väst. Nu styrelseproffs i JM med flera bolag. Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers, föreståndare för Centrum för Management i Byggsektorn. Mikael Sagström, ansvarig utgivare Byggvärlden. Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete. Talentia, har stått för referenstagning av de nominerade. Hela intervjun med Eva Torberger hittar du här.  

Byggchefernas ordförande kommenterar senaste stora arbetsplatsolyckan

– Det som hänt är fruktansvärt och får bara inte inträffa. Redan 2008 gick Byggcheferna samman med Byggnads i kravet på en nollvision för dödsolyckor i byggbranschen, som är hårt drabbad, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna och fortsätter: – Vi har också under lång tid påpekat att Arbetsmiljöverket måste få fler byggnadsinspektörer. De stora byggbolagen satsar stora resurser på att reducera olyckorna runt om på byggena, men de råder inte över hela branschen. Arbetsmiljöverket måste öka antalet kontroller för att komma åt dem som inte följer lagar och regler. Den här sortens olyckor går att förebygga, understryker Lars Bergqvist. – Byggherren har det yttersta ansvaret, men ansvaret delegeras i allmänhet till platsledningen som har ett oerhört ansvar för sin personal och då vill det till att kompetensen är tillräcklig så att rutiner fungerar väl. I Byggcheferna arbetar vi mycket med de attityder som finns i byggbranschen och som kan påverka säkerheten på olika sätt. Inte minst handlar det om den rådande machokulturen som dessvärre innebär ett ökat risktagande och som därmed påverkar arbetsmiljön negativt. Antalet dödsolyckor inom den svenska byggbranschen är nästan fem gånger så hög som inom andra branscher. Svenska byggnadsarbetare utsätts dagligen för olika riskmoment. Sju av tio byggnadsarbetare som är över 50 år har fått bestående skador eller åkommor genom byggnadsarbete. 2008 genomförde Byggcheferna en undersökning bland sina medlemmar om arbetsmiljön. Enkäten, som besvarades av 450 personer, visar att tidspressen medför att drygt var fjärde byggchef ibland måste tänja på arbetsmiljöreglerna för att arbetet ska fungera smidigt. Enkäten visar också att det bara är hälften av byggcheferna som tycker att de som chefer har utrymme att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och ta det ansvar som åligger dem. Kontakt: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna 070-534 95 38

Brister i jämställdhet orsakar brist på byggchefer

Byggföretagen och byggcheferna är överens – inom tio år kommer bristen på byggchefer att hota tillväxten och byggandet av Sverige. Samtidigt som branschen är enig om att fler kvinnor skulle vara en lösning på komptensbristen, utgör den omoderna machokulturen och bristande jämställdhet hinder för ökad rekrytering. Det visar undersökningar som Byggcheferna har genomfört bland både byggföretag och sina medlemmar. Byggbranschen är enig om att den hotande kompetensbristen delvis kunde lösas genom att fler kvinnor sökte sig till yrket. Åtta av tio tillfrågade bygg- och installationsföretag tror ändå att machokultur är en bidragande orsak till att byggchefer söker sig till andra branscher och två av tre byggchefer vittnar om att jämställheten i branschen är dålig. Vi ser att både kvinnor och män lämnar byggbranschen på grund av en omodern arbetskultur. Om detta inte åtgärdas kommer kompetensbristen att leda till akuta problem för de planerade byggena i Sverige, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.  I Byggchefernas undersökning uppger nio av tio byggföretag att det behövs fler kvinnliga byggchefer och åtta av tio att arbetsklimatet i byggbranschen måste bli modernare för att fler kvinnor ska söka sig till branschen. Fler kvinnliga byggchefer är en lösning på kompetensbristen, men det är inte kvinnorna som ska förändra arbetskulturen.  Den förändringen måste männen åstadkomma och vårt och byggföretagens ansvar är att se till att så sker, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Kompetent byggare och lyhörd lagspelare – Årets Byggchef 2014

Affärsområdeschef Henrik Bratt, Erlandsson Bygg, är Årets Byggchef 2014. En synlig ledare som inte är rädd att hugga i. Henrik är ute på fältet så ofta han får tillfälle och jämför sitt arbete med lagidrott. Alla ska vara delaktiga och arbeta tillsammans med produktionen. För att få till ett vinnande lag ser han till att vara en lyhörd, påläst och trygg ledare. Årets vinnare Henrik Bratt kommer från Onsala, Halland. Han har bland annat jobbat som arbetsledare, platschef och projektchef på NCC Construction (1995-2008) innan sin nuvarande tjänst som affärsområdeschef på Erlandsson Bygg AB. I en intervju i för Byggvärlden berättar Henrik att den största framgångsfaktorn för honom är när personalen och medarbetarna utvecklas. – Något som är viktigt är att våga lyfta människor. Vissa kan uppleva det som ett tufft steg att gå från exempelvis yrkesarbetare till arbetsledare. Därför erbjuder vi möjligheten att prova en ny roll i ett halvår. Då blir övergången lite mjukare och det finns alltid en möjlighet att gå tillbaka till den tidigare tjänsten, säger Henrik. Från vänster: Dastan Media Ringlund, styrelsemedlem Byggcheferna, Henrik Bratt, Årets byggchef 2014, Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna Årets Byggchef arrangeras av Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden och i år är femte året priset delas ut. Syftet är att höja statusen på byggchefsrollen och att locka fler att satsa på ett jobb som byggchef. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande – internt och externt – är de kriterier som juryn bedömer. Vinnaren ska vara en chef som är skicklig på att driva en byggprocess, både för kunder, för det egna företaget och för medarbetarna. – Henrik uppfyller alla kriterierna med råge. Han är en klassisk byggare med ett heltäckande kunnande och en genuin glöd för sitt arbete. Att Henrik är Årets Byggchef är väldigt kul. Samtidigt är det alltid en av årets höjdpunkter att få belöna någon av branschens många duktiga chefer. Vi vill att ännu fler i branschen ska träda fram och ta en chefsroll och vi gör vårt bästa för att uppmuntra och stödja de som väljer att ta det beslutet, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Juryns motivering Henrik är lika mycket en lyhörd ledare som en kompetent byggare. Men också en lönsam och innovativ chef som utvecklat entreprenadsidan och lett en organisation som kunnat ta på sig allt mer komplexa projekt. Henrik Bratt levererar vad han lovar, vilket får kunderna att komma tillbaka. Han är samtidigt den humana ledaren som skapar harmoni i arbetsgruppen och får sina medarbetare att växa och våga ta initiativ. Genom samarbete, delaktighet och engagemang skapar han vinnande lag. Han har också en sund inställning till sina medarbetares och entreprenörers arbetsvillkor och tar inga onödiga risker vad gäller arbetsmiljö/säkerhet. Henrik Bratt är den moderna tidens byggchef! Med denna motivering tilldelas Henrik Bratt utmärkelsen Årets byggchef 2014. Priset delas ut idag kl. 15 på plats i Göteborg. För mer information: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38 Juryn som utser Årets Byggchef: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCCs dotterbolag Ballast Väst. Nu styrelseproffs i JM med flera bolag. Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers Mikael Sagström, ansvarig utgivare Byggvärlden. Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete. Hela intervjun med Henrik hittar du här.  

Initiativ för att utrota machokulturen i byggbranschen

Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier har i ett gemensamt initiativ enats om att under hösten samla hela byggbranschen till diskussioner kring hur man gemensamt gör något åt den rådande machokulturen i branschen. Målet är en gemensam överenskommelse som på ett kraftfullt sätt tar itu med branschens problem. Inbjudan kommer att gå ut till både företag, arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Trots stora ansträngningar inom byggbranschen sitter machokulturen fortfarande i väggarna. Årets Byggbarometer som Byggcheferna lät utföra i juni 2013 visar tydligt att arbetsmiljön inom branschen kännetecknas av en grabbig attityd och ett tufft arbetsklimat. De negativa konsekvenserna av den alltjämt rådande machokulturen är att kvinnor lämnar branschen, eftersom de känner att de motarbetas och inte ges samma karriärmöjligheter som sina manliga kollegor. – Situationen är allvarlig och vi måste fortsätta att lyfta frågan eftersom vi inte accepterar den här attityden. Vi måste se till att alla trivs i denna spännande bransch för att skapa nödvändig förnyelse, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier anser att den långsamma utvecklingen av arbetskulturen i byggbranschen är oacceptabel – Utmaningen ligger inte enbart i att locka folk till byggbranschen. Det handlar även om att behålla kompetent personal som vi behöver för att utveckla en livskraftig byggindustri. Branschen befinner sig dessutom i en generationsväxling. Därför måste vi agera nu, säger Lars Bergqvist, vd på Byggcheferna. För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna 070-5349538 Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier 0767-87 87 04 Byggcheferna är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Som medlem i Byggcheferna blir man automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med över 90 000 medlemmar. http://byggcheferna.se/ Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3200 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar och villkor för byggföretagen och dess anställda. Förbundets prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se http://www.bygg.org

Machokulturen inom byggbranschen måste utrotas

Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier skriver i en debattartikel i GP idag att den rådande machokulturen måste utrotas en gång för alla. Åsikten underbyggs av de resultat från en större undersökning, Byggchefsbarometern 2013, som Byggcheferna låtit göra. Byggchefsbarometern 2013 visar att en majoritet av de som svarat anser att arbetsmiljön kännetecknas av en grabbig attityd med ett tufft arbetsklimat. Varannan anser att kvinnor och män behandlas olika genom att kvinnor inte ges samma karriärmöjligheter, men också genom att kvinnor inte får samma arbetsuppgifter som männen. Varannan kvinna anser att det finns en inställning inom branschen att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen. En annan konsekvens som framträder i undersökningen är att det fortfarande finns fördomar kring homosexuella. Närmare varannan person svarar att det finns negativa attityder och fördomar mot homosexualitet i branschen. Främst verkar de här fördomarna finnas i produktionen, men närmare en tredjedel säger att attityden också finns hos ledningen och på kontoren. Något som bekräftas när svaren från chefer och äldre män analyseras. Men bland dessa målas även en delvis annan bild upp. Man anser att problemen möjligen har funnits tidigare, men att de inte längre existerar. Byggchefsbarometern visar att många års ansträngningar från organisationer och företag inte räckt till. Machokulturen sitter fortfarande i väggarna. Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier är eniga i att den kulturen måste utrotas. Länk: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1783763-machokulturen-inom-byggbranschen-maste-utrotas Fakta: Byggchefsbarometern 2013, en undersökning bland 1 415 respondenter i fastighets- och byggbranschen. Respondenterna inkluderar individer inom produktion, arbetsledare nära produktion eller med annan chefsbefattning. För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna, 070-534 95 38 Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier, 0767-878704 Byggcheferna är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Som medlem i Byggcheferna blir man automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med över 90 000 medlemmar. http://byggcheferna.se/ Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3200 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar och villkor för byggföretagen och dess anställda. Förbundets prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Årets byggchef – En kvinna för andra året i rad

Kvinnorna håller på allvar att ta plats i byggvärlden. För andra året i rad är det en kvinna som utses till Årets byggchef. Helena Söderberg, projektchef vid Züblin Scandinavia AB och med ett förflutet som bl.a. förvaltare av kårhuset på KTH, kammade hem titeln Årets byggchef 2013. – Jag vill gärna vara den chef jag själv skulle vilja ha, sa en överraskad och lycklig Helena Söderberg när hon mottog utmärkelsen och priset – en ledarutbildning vid Ledarstudion i Stockholm. För att sätta ljuset på bra ledare inom branschen har Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden instiftat priset Årets byggchef, som nu delas ut för fjärde året i rad. – Byggbranschen är inne i ett gigantiskt generationsskifte och har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare och chefer som ska bygga för framtiden, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna. Helena Söderberg har för närvarande rollen som Contract Manager vid bron över Sundsvallsfjärden och har tidigare varit projektchef vid Norra länken. Eftersom Helenas arbetsplats inte sällan är en riskabel plats att vistas på, ligger hennes fokus på att se till så att projekt genomförs på ett säkert sätt. – Det krävs extra eftertanke för att få till den logistik och de flöden som är ett måste i den här miljön, säger Helena Söderberg. Helena Söderberg, är 46 år och utbildad Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, på KTH Juryns motivering: ”Norra Länken är ett tekniskt komplicerat infrastrukturprojekt där berg- och betongtunnlar byggs genom ett naturkänsligt område. Helena Söderberg har med ett starkt engagemang och med stor kreativitet bidragit till projektets framgång, både tekniskt och ekonomiskt. Hon är alltid inriktad på högsta nivå av kvalitet i hela projektet. Helena är också en uppskattad ledare - både av företaget och beställaren - för sin smidiga förmåga till problemlösning och samarbete. Med ett rakt och tydligt ledarskap, ett strukturerat arbetssätt och med stor teknisk kompetens har hon tagit en ledande position hos en av de utländska aktörer som slagit sig in på den svenska marknaden. Helena får dessutom högsta vitsord av beställaren. Med denna motivering tilldelas Helena Söderberg utmärkelsen Årets byggchef 2013.” Priset till Årets byggchef, en ledarutbildning vid Ledarstudion i Stockholm, sponsras av Byggcheferna inom Ledarna, som är Sveriges enda organisation för chefer inom byggbranschen, och Ledarstudion som drivs av Lena Ahlström. De utser Årets byggchef Susanne Bengtsson, chefredaktör Byggvärlden. Joachim Berner, sitter i styrelsen för bland annat Forma Publishing Group och MQ. Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers och föreståndare för Centrum för Management i Byggsektorn. Maria Senkerik, försäljningschef Byggvärlden. Åsa Söderström Jerring, har bl.a. varit vd på NCCs dotterbolag Ballast Väst samt varit vd på Sweco Theorells. Styrelseledamot i JM med flera bolag. Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete. Fakta Årets byggchef Syftet är att höja statusen på byggchefsjobbet och att locka fler att satsa på byggchefsrollen. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande, internt och externt, är de nyckelord som juryn tittar på. BYGGCHEFERNA, med 15 000 medlemmar spridda över hela landet, tillhör Ledarna och är Sveriges enda chefsorganisation för byggchefer. Byggcheferna arbetar för att möta dagens och morgondagens behov av ett modernt ledarskap med särskilt fokus på kompetensutveckling, jämställdhet, arbetsmiljö, branschutveckling och etik.

Underjordisk chef hamnar överst på prispallen och är årets Byggchef 2012

Långt ner under marken, mitt i centrala Stockholm, överraskades idag produktionschefen för bygget av Norrströmstunneln, en del av Citybanan. Under högtidliga former fick Sofia Edoff veta att hon är årets byggchef. Sofia arbetar på NCC och det är hennes färgstarka ledarskap och modet att våga tänka nytt som fört henne fram till den prestigefulla titeln. Sofia Edoff har arbetet inom byggproduktionen i 15 år, främst inom anläggningssidan. Hon började som arbetsledare och även om vägen till produktionschef varit rak och snabb har hon även hunnit med att arbeta som entreprenadingenjör och platschef. Sofia är målinriktad, fokuserad och kompetent och hon gillar kombinationen teknik och människor. Som produktionschef har hon det övergripande ansvaret för berg- och betongarbetarna och jobbar operativt mot produktionen. En roll som känns som klippt och skuren för den 41-åriga kvinnan som låter sitt ledarskap präglas av mottot; ” I en kedja är alla länkar lika viktiga”. Sofia har gått ledarskapsutbildningar inom NCC och tycker att hon har fått allt stöd hon kunnat önska sig för att utvecklas i sin ledarroll. - Det som stimulerar mig mest är när jag ser ett stort problem framför mig, som jag och mitt team gemensamt kan hitta en bra lösning på. Det är härligt att få folk att gå åt samma håll och nå gemensamma mål, säger Sofia. Nytänkande Byggbranschen har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare och chefer som ska bygga för framtiden. För att sätta ljuset på bra ledare inom branschen har Byggcheferna, inom Ledarna, och tidningen Byggvärlden instiftat priset Årets Byggchef, som delas ut för tredje året i rad. Förutom utmärkelsen och äran vinner Årets Byggchef även en ledarutbildning vid Ledarstudion som drivs av Lena Ahlström. Utbildningen sponsras av Byggcheferna, som är Sveriges enda organisation för chefer inom byggbranschen, och Ledarstudion. - Cheferna har en otroligt viktig roll och det är viktigt att chefen får de redskap som behövs för att utveckla teamet, driva arbetet framåt och kommunicera ut viktig information. Chefer är normgivare och värdegrundsskapare och för att bli det är kommunikation en nyckelfaktor. Därför har vi sedan flera år ett mycket gott samarbete med Ledarskapsstudion, berättar Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Juryns motivering: Citybanan är ett mycket stort och tekniskt ytterst komplicerat infrastrukturprojekt mitt i Stockholms citykärna. Sofia har i detta projekt genom djup teknisk kompetens och ett passionerat ledarskap på ett avgörande sätt bidragit till projektets framgångar både tekniskt och kommersiellt. Affärsmodellen ställer krav på full insyn och gemensam budget. Den som ansvarar för produktionen bidrar också i högsta grad till projektets totala ekonomi och Sofia får här högsta betyg av en mycket krävande kund. Utmärkande för Sofias framgångsrika ledarskap är att hon i ett team med högt kompetenta medarbetare har modet att ifrågasätta det invanda och ta nyskapande metodbeslut. Därför utser vi Sofia Edoff till Årets byggchef 2012. Juryn som utser Årets Byggchef: Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCC Ballast Väst. Styrelseledamot i JM, Svevia, med flera bolag. Ordförande i Förnyelse i anläggningsbranschen. Joachim Berner, sitter i styrelsen för bland annat Talentum och Forma Publishing Group och familjeföretaget Christian Berner Invest. Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete. Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år. Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Maria Senkerik, affärschef Byggvärlden. Susanne Bengtsson, chefredaktör Byggvärlden. För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38

Byggbranschen sviker sina egna ideal

Det är inte ovanligt att anbud lämnas med låga priser och att det sedan skrivs in extra timmar för att byggprojektets ekonomi ska gå ihop. Och nästan hälften av alla byggchefer upplever att företaget ibland naggar på kvaliteten för att kunna hålla leveranstider och uppnå ökad lönsamhet. Men medvetet fusk är ovanligt och landets byggchefer vill att ledningen ska vidta åtgärder om någon anställd inte agerar korrekt. Bilden av svensk byggbransch är splittrad i Byggchefsbarometern 2011 som presenteras i Almedalen idag. Under tio dagar i juni har 2515 svenska byggchefer gett sin syn på etik och moral i byggbranschen. Resultatet visar en komplex verklighet, där det finns en stor medvetenhet om problem och brister samtidigt som var tionde byggchef svarar att de har varit rädda för att förlora jobbet om de uppmärksammat missförhållanden eller beteende som de inte tycker är ok på sin arbetsplats. Och ännu fler, 15 procent, svarar att de har varit på en arbetsplats där någon har fått gå för att de har varit öppet kritiska mot någon oegentlighet. - Det är viktigt att vi lyfter fram de etiska frågorna i rampljuset och vågar debattera dem.  Det handlar i grund och botten om civilkurage och yrkesstolthet, vilket jag är övertygad om att de allra flesta har om de bara tillåts visa det, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna Jakten på lönsamhet Byggchefsbarometern 2011 visar att en majoritet av de svenska byggcheferna anser att god lönsamhet är det viktigaste för ett lyckat byggprojekt. Lönsamheten är så viktigt att närmare hälften av alla byggchefer, 47, procent uppger att företaget ibland naggar på kvalitet och säkerhet för att öka lönsamheten. 64 procent uppger också att det händer att leverantörer/entreprenörer/konsulter erbjuder tjänster eller produkter för att få en konkurrensfördel vid upphandling. Drygt åtta av tio byggchefer, 84 procent, svarar dessutom att det händer att leverantörer/entreprenörer/konsulter lämnar låga priser i anbud och sedan skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Enligt nästan var fjärde person är detta ett väldigt vanligt tillvägagångssätt för att först vinna anbudet och sedan kunna få projektets ekonomi att gå ihop. – Timpriser långt under självkostnad förekommer och det säger sig självt att det inte är ett hållbart sätt att driva företag. På en sund marknad vinner den som är bäst för jobbet – inte bara billigast. Systematisk underprissättning motverkar sund konkurrens och missgynnar dem som investerar i sina processer, produkter och medarbetare, säger Åsa Söderström Jerring, ordförande Samhällsbyggnads¬sektorns Etiska Råd och ledamot i Transparency International Sverige. Stor skillnad på stora och små företag Enligt Byggchefsbarometern 2011 finns det stora skillnader mellan de större och mindre byggföretagen, vad gäller tydlig struktur och riktlinjer för hur de anställda ska bete sig för att ha en god etik. Endast hälften av byggcheferna på de mindre byggföretagen, med max 200 anställda, svarar att det finns etiska spelregler med god följsamhet på företaget. Ytterligare 18 procent svarar att de har etiska spelregler, men att kunskapen om dessa brister och att det är dålig följsamhet till reglerna. 17 procent svarar att de inte har några etiska spelregler alls och att de inte heller saknar det. På de större byggföretagen, med mer än 200 anställda, uppger i princip alla byggchefer att de har etiska spelregler och 85 procent tycker att reglerna efterföljs väl. Ytterligare tolv procent är medvetna om att företaget har etiska spelregler, men anser att det är dålig följsamhet och kunskap om reglerna. Endast en procent av byggcheferna på de stora byggföretagen svarar att deras företag inte har etiska spelregler och att det är i så fall någonting som de saknar. – Många företag och branschorganisationer arbetar systematiskt med etik- och kulturfrågor och de krav som byggherrar och större företag ställer förs ofta vidare till mindre aktörer. Men samhällsbyggnadssektorns attraktiva varor och tjänster, decentraliserade organisationer, där enskilda medarbetare hanterar stora ekonomiska värden, och det faktum att en stor del av verksamheten finansieras med offentliga medel medför att medarbetare och ansvariga ledare i sektorn måste vara alldeles särskilt uppmärksamma i etikfrågorna, kommenterar Åsa Söderström Jerring. Lite fusk och mycket svartarbete Byggcheferna bekräftar att det finns ett utbrett svartarbete, men förnekar att byggfusk skulle vara vanligt förekommande. Tvärtom är det enbart åtta procent av byggcheferna som svarar att det förekommer fusk på arbetsplatsen. När det kommer till svartarbete är det däremot 86 procent som uppger att de har mött personer inom byggbranschen som de misstänker jobbar svart vid sidan om. Ytterligare sex procent är osäkra och kan inte kan svara eftersom det inte är något som de talar öppet om. Mer än varannan byggchef, 55 procent, har själv blivit erbjuden att arbeta svart eller jobba i utbyte mot annan tjänst. Drygt var fjärde byggchef, 26 procent, svarar dessutom att det inte är någon som höjer på ögonbrynen om någon jobbar svart. – Vi kan och får inte acceptera brister i etiken på något plan, för det svärtar ner hela branschen. Byggcheferna vill ta ett aktiv grepp om denna fråga och skapa en debatt som leder till en bättre etik inom alla områden i branschen. Vi får inte begränsa oss till att enbart fokusera på ett problemområde, till exempel svartarbete, för ytterst handlar detta om vilka övergripande attityder och värderingar som ska prägla branschen. Vi tror att mycket bottnar i okunskap och efterlyser därför stöd och utbildning för chefer i olika frågor, exempelvis konkurrensfrågor. Vi efterlyser också ökad samverkan över gränserna och bättre förutsättningar för enskilda medarbetare att uppmärksamma företagsledningen på oetiskt beteende utan att känna oro för att förlora jobbet, säger Lars Bergqvist. Fakta om byggchefsbarometern För mer information kontakta: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38 www.byggcheferna.se Åsa Söderström Jerring, ordförande Samhällsbyggnadssektorns etiska råd, 070-696 22 30 www.byggetik.se  

Årets Byggchef 2011 prisas för sin förändringsvilja

34-åriga Magnus Rudén, på AF Bygg i Göteborg, har idag utsetts till Årets Byggchef 2011. Han prisas för sin förmåga att driva förändringsarbete, sin smittande energi och kundorientering. 34-åriga Magnus Rudén, på AF Bygg i Göteborg, har idag utsetts till Årets Byggchef 2011. Han får priset för sin förmåga att driva förändringsarbete, sin smittande energi och kundorientering.  Trälärlingen som på sju år sadlat om och blivit en uppskattad projektchef överraskades idag av kollegor, chefer samt delar av juryn för Årets Byggchef och fick ta emot priset vid en festlig lunch på arbetsplatsen. Byggbranschen går för högtryck, samtidigt som det råder brist på personal och ställs krav på förändrade arbetssätt. Duktiga och engagerade chefer är en förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas i takt med omvärldens krav. Därför är det viktigt att uppmärksamma och premiera dessa chefer. För att sätta ljuset på bra ledare inom branschen har Byggcheferna, inom Ledarna, och tidningen Byggvärlden instiftat priset Årets Byggchef, som delades ut för första gången 2010. Förutom utmärkelsen och äran vinner Årets Byggchef även en ledarutbildning vid Ledarstudion som drivs av Lena Ahlström. Utbildningen sponsras helt av Byggcheferna, som är Sveriges enda organisation för chefer inom byggbranschen. Juryn har haft ett tufft arbete med att sålla bland alla chefer som har nominerats av medarbetare, chefer och ibland av kunder. Till slut fanns det sex personer kvar från olika delar av Sverige och med lite olika erfarenheter. Juryns slutliga val föll på Magnus Rudén som gått den långa vägen till chefstiteln - från gymnasieekonom, till trälärling och snickare för att bli projektchef. - Det finns massvis med duktiga chefer runt om i Sverige, och det känns otroligt hoppfullt för våra framtida utmaningar. Det är jätteroligt att idag få lämna över priset Årets Byggchef till Magnus Rudén, som genom sin resa i byggbranschen har visat stort engagemang och mod att våga satsa och våga tänka nytt. Vi behöver chefer som driver förändringsarbetet framåt och kan kombinera olika erfarenheter från branschen med visioner för en bättre byggprocess, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna och en av initiativtagarna till priset. Juryns motivering: Det var ingen självklarhet att han skulle bli byggchef. Men när den skidåkande gymnasieekonomen väl hamnade i byggbranschen tog han för sig. Snickarjobbet blev ett första viktigt steg i karriären. Ett stort engagemang för jobbet gör att han hela tiden utvecklas. Magnus Rudén brinner för att förbättra byggprocessen för få nöjdare kunder. Han vill använda ny teknik som BIM och inspireras av lean production. På så sätt driver han förnyelse i projekten, på AF Bygg och i branschen. Byggbranschen utmärks av traditioner, invanda arbetssätt och bromsande attityder. Magnus Rudéns engagemang, förändringsfokus och nytänkande är vad som behövs. En ödmjuk inställning tillsammans med hans förmåga att se helheten och planera för förvaltning redan tidigt i projekten gör honom uppskattad bland kunderna. För ett lyckat byggprojekt och ett framgångsrikt företag krävs ett fungerande lag. Och i laget krävs att någon har modet att tänka nytt och ifrågasätta det invanda för att nå ökad effektivitet. För juryn är detta ett centralt moment i modernt ledarskap. Därför utser vi Magnus Rudén till Årets byggchef 2011. För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38 Juryn som utser Årets Byggchef: Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCC Ballast Väst. Styrelseledamot i JM, Svevia, med flera bolag. Ordförande i Förnyelse i anläggningsbranschen och Etiska rådet. Joachim Berner, sitter i styrelsen för bland annat Talentum och Forma Publishing Group och familjeföretaget Christian Berner Invest. Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete. Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år. Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden.

Byggbranschen sopar rent framför egen dörr

En av tre tycker fortfarande att det är okej att köpa svarta byggtjänster. Det är ett stort problem, anser Byggbranschen i samverkan (BBIS), som de närmaste tre åren kommer att arbeta på bred front med attitydprojektet "Ren byggbransch". Projektet presenterades idag på ett välbesökt seminarium i Almedalen. - Vår undersökning visar också att hela 35 procent av elever och lärare på gymnasiets byggprogram tycker att svartarbete är okej. Det är skrämmande siffror, som visar att kraftiga och systematiska åtgärder är nödvändiga, sade Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier. Och så blir det nu - under de närmaste två åren kommer alla landets bygg- och energiprogram att få besök och material att arbeta vidare med. - Vårt syfte med projektet är att förändra attityden till svartarbete hos dem som arbetar i branschen - att arbeta inom byggbranschen har för vissa blivit ett sätt att tjäna svarta pengar, menade Byggnads ordförande Hans Tilly. Även om de allra flesta byggföretagen är seriösa och sköter sig cirkulerar stora svarta pengar bland ohederliga och ofta kriminella aktörer. Men också allmänheten är viktig när det gäller att förändra attityder. Om efterfrågan minskar krymper marknaden för svartjobb. Under den efterföljande paneldiskussionen önskade Åsa Söderström Jerring, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, att branschen skulle uppmuntra och göra det lättare att "skvallra", dvs att tipsa om tveksamma eller olagliga verksamheter. - Jag vill uppmana alla företag att inrätta en s.k. Hotline dit man kan vända sig med tips och misstankar. Och en code of conduct, en uppförandekod som ska gälla för alla medarbetare. Sådana system finns på många företag idag men borde tas i bruk av fler, ansåg Åsa Söderström Jerring. Ett företag som idag arbetar efter en sådan uppförandekod är Sandå Sverige AB. - Om man vill ha en förändring måste man börja med sig själv. Därför har vi anställt en egen kundombudsman och formulerat ett antal regler som alla medarbetare måste följa, berättade Sandås vd Jonas Lundin. Till dessa regler hör bland annat att vi på Sandå inte jobbar svart. Projektet "Ren byggbransch" är en del i branschens långsiktiga arbete för en bransch utan svartarbete som även innefattar bl.a. ett permanent ROT-avdrag och införande av närvaroredovisningssystemet ID06 på byggarbetsplatser. För ytterligare information kontakta Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36, eller Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-52 67 40.

Drygt var tredje kvinnlig byggchef har känt sig kränkt på jobbet

Svensk byggnäring har lång väg kvar innan den kan kallas jämställd. Det visar en ny Novus-rapport som redovisas i Almedalen idag. Enligt rapporten upplever 67 procent av de kvinnliga byggcheferna att kvinnor inte ges samma möjlighet att bli chef i branschen. Det främsta skälet till att kvinnorna är i så stor minoritet idag tror de kvinnliga byggcheferna är den grabbiga jargong som råder på bygget och 38 procent av kvinnorna upplever att det finns en misstro hos manliga chefer gentemot kvinnliga ledare. Sex av tio kvinnor upplever dessutom att det ställs högre krav på dem än på deras manliga kollegor. Samtidigt som byggbranschen har ett stort behov av att rekrytera ny arbetskraft, som en följd av stora pensionsavgångar och varsel under lågkonjunkturen, så vittnar den nya Novus-rapporten om att det finns hindrande attityder gentemot såväl kvinnor som unga akademiker i branschen. Dessutom visar rapporten att många av de byggchefer som varit verksamma inom branschen i 10-25 år, och därmed kan stå för stabilitet och erfarenhet, känner sig allt för pressade och överväger att byta jobb. 15 procent av byggcheferna i åldern 31-45 år uppger att de funderar på att byta jobb varje vecka för att få ett mindre krävande arbete. Och var tionde chef i den åldern anser att de har för hög arbetsbelastning varje dag. Det här är djupt alarmerande ur såväl ett branschperspektiv som ett rent humanistiskt perspektiv. Vi måste skapa förutsättningar för att folk ska må bra på sitt arbete, känna att alla möts med samma respekt och att det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Lyckas vi inte med det riskerar vi att inte kunna attrahera bra människor till våra arbetsplatser och då kommer hela branschen att urholkas, konstaterar Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna inom Ledarna. Normer som bromsar och hindrande attityder Jämställdhetsfrågan har varit en uppmärksammad fråga inom byggbranschen de senaste åren, men trots det visar den aktuella rapporten att de kvinnor som arbetar i branschen möts av hindrande attityder, en grabbig jargong och en misstro mot dem som ledare. Varannan kvinnlig byggchef uppger att det finns hindrande attityder gentemot kvinnor i branschen, och de får medhåll av 36 procent av männen. 17 procent av kvinnorna har arbetat på en arbetsplats där en kollega har slutat på grund av kränkande behandling. Och 36 procent av kvinnorna har själva känt sig kränkta på grund av sitt kön på arbetsplatsen. Såväl männen som kvinnorna är överens om att det främsta skälet till att det är så få kvinnliga chefer i branschen är att det finns gamla traditioner och normer som är svåra att bryta. Bilden av hur männen och kvinnorna ser på kvinnornas situation skiljer sig också en hel del åt. Sex av tio kvinnliga chefer anser att det ställs högre krav på dem än på deras manliga chefskollegor, medan merparten av männen anser att det ställs samma krav på dem. Fyra av tio kvinnor anser att det finns en misstro bland männen mot kvinnliga ledare och var fjärde man anser att kompetenskraven i branschen är sådana att de kan utgöra ett hinder för kvinnorna. Och skepsisen mot kvinnor ökar med stigande ålder. Bland byggchefer i åldern 45-60 år svarar var tredje person att kompetenskraven utgör ett hinder för kvinnor. Viktiga åtgärder för ökad mångfald Under en debatt i Almedalen idag debatterar riksdagsledamöter, företrädare för byggbranschen samt länspolismästare Carin Götblad frågan om hur den mansdominerade byggbranschen kan bli mer jämställd. Den aktuella rapporten visar att dagens byggchefer listar följande åtgärder som viktigast för att uppnå ökad mångfald: Att företrädare inom branschen blir bra förebilder. Ökad kunskap hos medarbetarna Tydligare etiska riktlinjer från företagsledningen Den åtgärd de tror minst på är kvotering/positiv särbehandling - endast två procent förordar detta alternativ. För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 0705-34 95 38 Fakta om Byggcheferna Byggcheferna är en av 22 branschföreningar inom Ledarna med 16 000 medlemmar, spridda över hela landet. Det övergripande syftet är att verka för en förändrad och förbättrad byggbransch. Det arbetet sker både internt genom bland annat attitydpåverkan, informationsspridning och utbildningar. Men arbetet bedrivs i lika hög grad externt genom samverkan med andra aktörer inom svensk byggnäring, genom högskolorna och kontakt med myndigheter och beslutsfattare.

”Bossiga brudar och moderna män i byggbranschen”

Efter lågkonjunkturen tar det svenska byggandet fart igen och byggprognosen visar på en stark uppgång i de flesta län. Stora pensionsavgångar innebär att mycket ny arbetskraft måste rekryteras. En ny Novus-undersökning avslöjar en rad brister inom svensk byggnäring som gör det är svårt att rekrytera och svårt att behålla medarbetare. Byggcheferna, inom Ledarna, är oroliga för hur det kommer att påverka morgondagens chefer och bjuder därför in till debatt under Almedalsveckan. Vid debatten presenteras även hela Novus-undersökningen.  Tre viktiga skäl till att du ska följa debatten: 1. 12 % av dem som arbetat inom branschen i 10-25 överväger flera dagar varje vecka att byta jobb för att få ett mindre krävande arbete. 2. De som är yngre än 30 år upplever att deras arbetssituation är så pressad att de riskerar att göra fel flera gånger i veckan. 3. Närmare 7 av 10 kvinnliga byggchefer anser att kvinnor inte har samma chans att bli chef. Välkommen till pressmöte och debatt måndagen den 5 juli, klockan 10.00-12.00, på Kapitelhusgården i Visby. Föreläsare och debattledare är Göran Adlén, trendanalytiker, ledarskapsskribent och rådgivare. I panelen: Carin Götblad, Länspolismästare Stockholm Anders Danielsson, VD Skanska Sverige Charlotte Malmborg, kvalitets- och miljöchef Byggmästar'n Skåne Hans Tilly, ordförande Byggnads Lars Bergqvist, ordförande, Byggcheferna Eva Bengtsson Skogsberg (m), civilutskottet Patrik Björk (s), arbetsmarknadsutskottet För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, telefon 0705-34 95 38

Konstantin Spinos är Årets byggchef

Arbetet under jord har tagit Konstatin Spinos till höga höjder inom svensk byggbransch. Idag tar han emot den åtråvärda titeln Årets Byggchef. Ett nyinstiftat pris som delas ut för första gången av Byggcheferna och Byggvärlden.För fyra år sedan började Konstantin Spinos arbeta på Veidekke. Han har etablerat och utvecklat Veidekkes verksamhet för byggande under mark som till exempel väg- och spårtunnlar. En verksamhet som nu sysselsätter 94 medarbetare och har en omsättning på 300 miljoner kronor. Ikväll koras Konstantin Spinos till Årets Byggchef på Nordbyggs scen på Stockholmsmässan. - Jag är ju egentligen inte så mycket för utmärkelser. Jag känner mig mer belönad om det arbete man lägger ned energi på leder till bra resultat. Men visst är det ärofyllt, säger Konstantin Spinos när han får veta att han är Årets Byggchef 2010. Positiv förebild Det prestigefulla priset, Årets Byggchef, delas ut av Byggcheferna inom Ledarna och tidningen Byggvärlden. Byggcheferna sponsrar även priset, som är en femdagars utbildning i ledarskap hos Ledarstudion som drivs av Lena Ahlström. Ett av huvudsyftena med tävlingen är just att identifiera duktiga chefer, stärka dem i deras ledarskap och ge dem verktyg för ett modernt ledarskap. - Ledarskapet i byggbranschen är under omdaning när en ny generation byggchefer nu är på väg att efterträda 40-talisterna och det är viktigt att vi lyfter fram och uppmärksammar positiva förebilder i branschen. Målet med tävlingen var att hitta en chef som är skicklig på att driva en byggprocess optimalt, för kunder, det egna företaget och medarbetarna. Dessutom en person som står för nytänkande. Det har vi verkligen lyckats med när vi nu utser Konstantin Spinos till Årets Byggchef, konstaterar Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna och initiativtagare till priset. Hård konkurrens I juryn för det nyinstiftade priset sitter Åsa Söderström Jerring, Joachim Berner, Hidayet Tercan, Björn Wootz, Lars Bergqvist och Fredrik Karlsson. Konkurrensen har varit stenhård och fem kandidater nominerades till finalomgången. Utmärkande för dem alla är goda ekonomiska resultat, nya sätt att möta kunderna och ett ledarskap som får hela laget att lyfta. - Etiskt agerande, förnyelse, kundreaktioner, ledarskap och lönsamhet var de kriterier vi utgick från vid bedömningen av de nominerade. Vi la ribban väldigt högt och trots det kunde flera av de nominerade ha stått som vinnare idag, så kvalificerade byggchefer har vi i Sverige, säger Fredrik Karlsson, chefredaktör för Byggvärlden och en av initiativtagarna till priset. För vidare information kontakta: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefonnummer 070-534 95 38 Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden, telefonnummer 08-796 65 43