Bli byggchef

Svensk byggutbildning står sig mycket bra i den internationella konkurrensen och skapar förutsättningar för utveckling inom branschen. De stora svenska byggföretagen finns representerade i flera länder och flera världsdelar. Byggsektorn är en av Sveriges största industrigrenar och behovet av kompetenta kvinnor och män är mycket stort de kommande åren. Att vara byggchef är ett väldigt omväxlande yrke där du arbetar på en spännande arena och med alla förutsättningar att utveckla dina medarbetare och branschen i rätt riktning.

Att vara byggchef innebär att du arbetar med bland annat

  • Arbetsledning
  • Planering och samordning
  • Administration
  • Resursanskaffning
  • Förflyttning

Krav på kompetens

Som byggchef måste du vara beredd att möta olika utmaningar och kunna hantera dem på rätt sätt. Du behöver ha teknisk kompetens, ett bra ledarskap och administrativa kunskaper.

Den tekniska kompetens en byggchef bör besitta bör som lägst vara på gymnasienivå. Din kompetens utvecklas med hjälp av den erfarenhet du samlar på dig tillsammans med din problemlösarförmåga och dina förutsättningar att se på utmaningar ur ett bredare perspektiv.

Att ha kunskap om olika ledarskapssätt är viktigt som byggchef. Du ska känna dig själv tillräckligt väl för att vara stark som ledare. Utöver en ledarskapsutbildning som stärker dig som chef, blir du allt starkare i din roll som chef ju mer erfarenhet du samlar på dig. Förutom ledarskapförmågor bör du ha ett intresse för branschen och kunskap om den; var den befinner sig och vart den är på väg. Kunskap i arbetsrätt och arbetsmiljöansvar behövs för att på ett tryggt och effektivt sätt kunna leda dina medarbetare framåt.

Som chef ansvarar du för löpande administrativa frågor och uppgifter. Du kommer att arbeta med verksamhetsstyrning – till exempel byggstyrning, planeringsteknik, budget samt projektstyrning – och riskhantering. Som chef inom byggbranschen måste du kunna grunden i entreprenadjuridik samt besitta datakunskaper både generellt och kopplat till styrsystemen.

Utbildningsvägar

De finns ett flertal utbildningsinstanser för dig som vill bli chef inom byggbranschen. En ingenjörsutbildning i kombination med ledarskapsfärdigheter skapar dynamiska ledare. Nedan kan du läsa kort om de vanligaste institutionerna för utbildning till yrket byggchef.

Utbildningsinstitutioner

KTH
KTH är Sveriges största tekniska universitet. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. www.kth.se

Chalmers
Chalmers är en teknisk högskola som forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Chalmers har vuxit sig stark inom flera vetenskapsområden och delar av forskningen är internationellt ledande. www.chalmers.se

Nackademin
Nackademin är Sveriges största privata yrkeshögskoleanordnare med 18 olika branschinriktade utbildningar – allt från försäkringsrådgivare, VA projektör och byggnadsingenjör till mobil medieutveckling. Från och med hösten 2010 ingår alla Nackademins tidigare KY utbildningar i Yrkeshögskolan. Studierna sker i samarbete med näringslivet. www.nackademin.se

Mälardalens högskola
Med ungefär 13 000 studenter är Mälardalens högskola en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen och en tydlig miljöprofil. Högskolan medverkar i ett tiotal nationella forskarskolor och bedriver forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik. www.mdh.se

Malmö högskola
Malmö högskola bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Högskolan har många samarbetsprojekt med aktörer i samhället som myndigheter, företag och organisationer.www.mah.se

Övriga YH- och KY-utbildningar
Det finns ett flertal alternativ bland landets yrkeshögskolor och kvalificerade yrkesutbildningar. Under länken nedan kan du söka yrkeshögskolor och utbildningar i din närhet. www.yhmyndigheten.se

Företagslänkar
Här hittar du några av de större företagen inom byggbranschen.

www.ncc.se

www.skanska.se 

www.peab.se

www.jm.se

www.bravida.se

Dela: