”Ska du passa utbildningen eller utbildningen passa dig?”

Under Almedalsveckan deltar Byggchefernas styrelsemedlem Jeanet Corvinius i ett seminarium av PWC med rubriken ”Ska du passa utbildningen eller utbildningen passa dig?”.

BESKRIVNING
Hur kan utbildningen anpassas för ett samhälle i utveckling? I centrum står barn och elever som ska vara redo och rustade för att agera i ett samhälle som kommer att se annorlunda ut än idag. Kan utbildningen utvecklas och organiseras på andra sätt än idag? Hur kan rätt kompetens matchas mot framtida behov?

TID OCH PLATS
Måndagen den 2 juli, klockan 10.30–11.20, på Hästgatan 9 i Visby.

 

Dela: