”Har alla rätt till en säker arbetsplats?”

Under Almedalsveckan deltar Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i ett seminarium av Ramudden AB med rubriken ”Har alla rätt till en säker arbetsplats?”.

BESKRIVNING
Under de senaste tio åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor. Flera tusen skadas varje år. Hur mycket hade kunnat förhindras genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Hur ser säkerhetsarbetet kring arbetsplatser ut i dag och hur kan vi i framtiden minska olyckorna? Är det rättvist att man ofta blir mer konkurrenskraftig genom att dra ner på säkerhetsarbetet?

MEDVERKANDE
Hans-Olov Blom (CEO, Ramudden AB)
Mats Jönsson (NCC)
Mats ”Byggmatte” Karlsson
Kajsa Hessel (ordförande, Byggcheferna)
Jessica Rosvall (politiker, Moderaternas arbetsmarknadsutskott)
Pär Johansson (föreläsare/intervju)
Jan Scherman (föreläsare/intervju)
TID OCH PLATS
Måndagen den 2 juli, klockan 10.00–11.30, på Nygatan 1, Visby.
Dela: