Chefens samtal

Som chef är en av dina viktigaste roller att vägleda dina medarbetare och ditt team. Du kommer att finna dig i situationer där du måste föra samtal med dina medarbetare om allt från deras roll i projektet och kompetensutveckling till lön och trygghetsfrågor. Samtalen hjälper dig som chef att fatta rätta beslut och hantera dina medarbetare på rätt sätt. Dina medarbetare kommer också att känna trygghet och att du som chef är lyhörd för deras tankar och funderingar.

Som medlem i Byggcheferna har du tillgång till Ledarnas tips och råd gällande ledarskap. Läs mer på Ledarnas hemsida, där du bland annat hittar guider inom följande områden.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalet är en naturlig del av ditt uppdrag som chef. Som byggchef är det viktigt att du följer med dina medarbetare och säkerställer att de har den rätta kompetensen i rätt uppdrag och att de har förutsättningar för att utvecklas i sitt arbete. Med hjälp av utvecklingssamtal kan du tillsammans med dina medarbetare diskutera er fram till följande steg i utvecklingsprocessen.

Lönesamtal
Som byggchef ansvarar du för att föra lönesamtal med dina medarbetare. Det är viktigt att vara väl förberedd inför lönesamtalet. Förberedelserna börjar redan i samband med utvecklingssamtalen där du som chef tillsammans med dina medarbetare sätter upp tydliga mål och riktlinjer. Det är viktigt att målen är realistiska och genomförbara.

Svåra samtal
Det händer ibland att saker inte går som väntat eller att situationer uppstår då du som chef måste föra samtal. Det kan handla om problem på jobbet, någon som tappat motivationen och inte presterar enligt dina förväntningar eller som kanske har problem i privatlivet som inverkar på jobbet. Det är ingen lätt uppgift att bemöta medarbetare i svåra situationer men som byggchef är det en del av uppdraget.

Arbetsrätt
Som byggchef är det avgörande att du känner till det viktigaste om arbetsrätten. Som chef har du ett personalansvar och måste ta hänsyn till arbetsrättsliga regleringar. När du exempelvis rekryterar, genomför förändringar i verksamheten eller för enskilda medarbetare, säger upp medarbetare och när du hanterar andra personalfrågor måste du vara trygg i dina beslut. Dessutom har du som chef en egen anställning att värna om och känna till villkoren och riklinjerna kring.

Lagar och avtal
Det finns ett flertal arbetsrättsliga lagar och avtal som utgör grunden i arbetsrätten. Som byggchef måste du känna till byggstenarna i kollektivavtal och individuella anställningsavtal. Lagar och avtal ger inte alltid konkreta svar på din fråga och då kan du vända dig till rättspraxis på arbetsmarknaden.

Lön
Att ansvara för lönesättningen är en krävande uppgift. Som chef behöver du information om löneläget på marknaden och du behöver kunna ställa relation i förhållande till prestation och utveckling. Det är viktigt att kontinuerligt ta del av lönestatistik för att veta hur utvecklingen ser ut. Här hittar du allt du behöver för att upprätthålla en professionell syn på löner – både din egen och dina medarbetares. Du har dubbla roller som anställd chef. Du ska löneförhandla både för dig själv och med dina medarbetare.

Dela: