Chefsstöd

Jobbet som byggchef är både omväxlande och intressant. Den arena vi verkar på är under ständig utveckling och som chefer har vi en möjlighet att vara med och driva den utvecklingen. Det gör byggchefens roll som ledare inom byggbranschen krävande – men är samtidigt ett jobb med stor frihet under ansvar. Du möter ständigt utmaningar både i det dagliga arbetet och i din roll som chef.

Som chef jobbar du med ett stort nätverk och möter olika typer av människor hela tiden. Du får en bred erfarenhet och kunskap och lär dig något nytt varje dag. Det är viktigt att du som byggchef är trygg i ditt ledarskap och känner till branschen och dess förutsättningar. Då kan du genom din roll vara med och påverka branschens riktning i framtiden. Här hittar du information, råd och tips om hur du kan bli en ännu starkare ledare.

Ledarskap

Det finns ca 500 000 chefer i Sverige. Att vara chef är en formell och administrativ position och funktion i organisationen. Men att vara chef ger inte per automatik bra ledaregenskaper. Att vara en bra ledare är något man måste arbeta sig till och utvecklas inom. Du blir en stark ledare genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ett ledarskap formas i relationen till medarbetarna och för att lyckas som ledare är det avgörande att man har rätt verktyg och rätt inställning.

Vad utmärker skickliga ledare?

Det finns inget enkelt svar på frågan vad en bra chef är. Det finns varken facit eller färdiga mallar. Som chef är det viktigt att du känner dig själv, att du har självinsikt och förstår din egen roll. Som chef formar du ditt ledarskap utifrån vem du är som person och var du är verksam. Som chef blir du aldrig färdig, du utvecklas hela tiden. Det är också de mest stimulerande delarna av ledarskapet. Du stöter på nya situationer och människor hela tiden och förväntningarna och behovet av ledarskap förändras ständigt. Det innebär att du som chef måste kunna anpassa ditt ledarskap och vara flexibel vad gäller ramar och sätt att utöva ditt ledarskap på. Framför allt måste en chef tycka det är roligt och inspirerande att leda.

Vad är ett modernt ledarskap inom byggbranschen?

Byggbranschen är under ständig utveckling. I samband med branschens utveckling ställs också nya krav på ledarskap. I och med den globaliserade världen kommer vi i framtiden kanske att jobba på distans, leda personer ute i världen och hantera flera olika roller och utmaningar beroende på spelplanen.

Teknikutvecklingen och innovationer inom byggbranschen ställer också krav på ledarskapet. Du måste vara uppdaterad och förberedd på att agera i enlighet med nya förutsättningar. Du måste också kunna kommunicera på nya villkor och genom olika kanaler med hjälp av exempelvis sociala medier. I samband med generationsväxlingen kommer även nya normer och nya sätt att vara att behöva beaktas. Detta innebär nödvändigtvis inte drastiska förändringar men de inverkar i högsta grad på hur vi förhåller oss till våra medarbetare och kolleger.

Att jobba i projekt

Inom byggbranschen är det väldigt vanligt att arbetsformen är projektbetonad. Som chef inom byggbranschen måste du vara van vid att jobba i projekt och driva dem från början till slut. Som byggchef äger du projektet och dina medarbetare vänder sig till dig för frågor som berör projektets gång. Din roll är att leda och fördela arbetet inom projektet. Du är coach för ett nytt lag vid varje projektstart.

Att arbeta i projekt kräver struktur, planering, beredning och uppföljning av arbetsmoment. Det är viktigt att du har en planeringsförmåga, är organiserad, kunnig, beslutsam och har social kompetens. Med rollen följer också ett utvecklingsansvar. Du jobbar med att förbättra processer och lösa problem – allt för att projekten ska bli än mer effektiva och bättre nästa gång. Som chef är det viktigt att du utvecklar och stimulerar din personal för att skapa energi och effekt i projekten. Du står för planeringen, följer upp och styr ekonomin. Du gör inköp och ansvarar för att skriva avrop.

Dela: