Inlägg under mars 2018

Varför nöja sig med 25 procent kvinnor?

I mars uppmanade Byggcheferna alla byggföretag att sätta 50/50 i könsfördelning som mål. Dagen därpå gick regeringen ut med ett nytt jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen: år 2030 ska minst 25 procent av alla som nyanställs vara kvinnor. Syftet är gott, men målet är för lågt. Byggcheferna har i många år jobbat aktivt för att skapa en jämställd byggbransch. Bland annat driver vi sedan 2015 kampanjen Stoppa machokulturen, i samarbete med Byggnads. I november upplevde vi en stor framgång, då Peter Eriksson samlade de tyngsta aktörerna inom samhällsbyggnad på Regeringskansliet. Efter uppropet #sistaspikenikistan, där drygt 4 600 kvinnor deltog, ville regeringen se ett gemensamt krafttag mot sexismen i byggbranschen. Under mötet skrev samtliga parter under en avsiktsförklaring om att sätta stopp för kränkningar och övergrepp. För oss som branschförening kändes det som en seger, eftersom det innebar en bred uppslutning bakom de budskap vi kämpat länge för. Vi gläds åt att regeringen fortsätter att markera mot mansdominansen i byggbranschen. Samtidigt hade vi önskat ett ännu skarpare budskap. Varför skulle 25 procent vara tillräckligt bra? År 2030 ligger tolv år framåt i tiden. Hösten 2017 visade #metoo-rörelsen hur snabbt en kraftfull förändring kan skapas, om tillräckligt många vill och vågar försöka. Ur det perspektivet är en tolvårsperiod enorm. Byggbranschen har alltid varit manlig. Bland hantverkare är cirka 99 procent män, medan endast tio procent av cheferna är kvinnor. Detta är ingen naturlag. Det finns inget som gör kvinnor mindre lämpade än män att jobba i byggbranschen, varken fysiskt eller psykiskt. Innehåller den tunga och slitsamma arbetsmoment? Det gör kvinnodominerade vårdyrken också. Har den en arbetsmiljö som passar bäst för män? Bara om vi låter det vara så. Som byggchefer är vi väl medvetna om att det i dag saknas underlag för en helt jämn rekrytering. Det beror till stor del på branschens historik. Att vara exakt lika många kvinnor som män behöver heller inte vara ett självändamål, men med en konkret målsättning kan vår gemensamma utveckling gå snabbare. Som bransch behöver vi skicka tydliga signaler om att våra arbetsplatser är för alla. Det gör det enklare för byggutbildningar att rekrytera tjejer, det får fler att vilja bli en del av byggbranschen – och det är faktiskt absolut nödvändigt för samhället. Forskning visar att alla enkönade branscher lider av utestängande kulturer. Snäva perspektiv, exkluderande jargong och fördomar får betydande kompetens att stötas bort. För oss i samhällsbyggnadssektorn är det ett problem som måste lösas snabbt. Om vi ska kunna bygga i den takt som krävs måste vi locka fler medarbetare som inte tillhör normen. Därför ser vi inget rimligt skäl att sikta lägre än på 50/50. KAJSA HESSEL Byggchefernas ordförande    Denna debattartikel har tidigare publicerats i tidningen Byggvärlden.   

Går företaget bra ska det märkas på din lön

Ju bättre det går för din arbetsgivare, desto högre lön ska du ha. Enligt Ledaravtalet ska medarbetarna gynnas när företaget gör vinst. – Den största fördelen man kan ha i ett lönesamtal är att vara väl påläst, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna. Som medlem i Byggcheferna har du tillgång till Ledarnas stöd i lönefrågor. Du kan jämföra din lön med andras i Lönekollen, du kan få tips för att utveckla ditt lönesamtal – och du kan luta dig mot Ledaravtalet, som slår fast vad som gäller mellan dig och din arbetsgivare. – Lönen ska kopplas till företagets ekonomiska förutsättningar och hur medarbetaren bidrar till företagets resultat, säger Ledarnas avtalsansvariga Irena Franzén. Med tanke på att byggbranschen fortfarande är het vill vi påminna våra medlemmar om det. När det är högkonjunktur ska det märkas på löneutvecklingen.     Hur ska man tänka inför sitt lönesamtal? – Ägna tio minuter åt att grundligt gå igenom avtalet. Där hittar du argumenten inför ditt lönesamtal. Det viktiga är inte att ha koll på gamla uppgifter om andras lön, utan att vara påläst och väl förberedd. När branschen går så bra kan inte en lönesättande chef bara säga att höjningen blev en viss procent, utan arbetsgivaren måste motivera sitt löneförslag. Har den anställde fått sitt löneförslag i enlighet med det löneavtal som arbetsgivaren är skyldig att följa? – Lönekollen kan användas som ett komplement, men det är branschen och dess förutsättningar som avgör din löneutveckling. Är du väl förberedd har du mycket bättre chans att göra ett bra lönesamtal och få ett mer tillfredsställande utfall. Om det kommer någon som inte ställer krav, varför skulle jag som arbetsgivare då vilja höja lönen mer än nödvändigt? Som medlem i Ledarna gäller det att påminna sin arbetsgivare om vad avtalet faktiskt säger när det gäller löneutveckling.  

Byggföretagets mål: 50/50 i könsfördelning

Lindbäcks Bygg i Piteå strävar efter 50/50 i könsfördelning bland sina anställda. I dag är andelen kvinnor uppe på 20 procent. – Vi har markerat att det inte är något konstigt att vara normbrytare i byggbranschen, säger företagets vd Stefan Lindbäck. För tre år sedan beslutade Lindbäcks Bygg att starta en ny produktionsanläggning i Piteå. En målsättning var att få en helt jämn könsfördelning bland de nyanställda. – För att säkerställa så kompetent personal som möjligt var vi tvungna att attrahera personer som vanligtvis bläddrar förbi annonser inom byggnation, säger vd:n Stefan Lindbäck. Det ska inte vara beroende av kön eller etnisk bakgrund om man platsar hos oss. Då behövde vi ändra på någonting.     För att nå sitt mål valde bolaget att satsa på intern utbildning i jämställdhet och likabehandling. – Vi insåg att vi inte hade haft de glasögonen på oss. Det var i huvudsak personer i ledande befattning som gick utbildningen, men vi har en ledarskapsfilosofi som innefattar att man ska skicka vidare rätt värderingar genom sitt eget beteende. – Många professionella jämställdhetsförespråkare, som är otroligt duktiga och kan formulera sig på bra sätt, är nyfikna och vill veta hur vi jobbar med det här. Men jag måste bestämma mig för hur jag ska yttra mig och berätta att jag genomgår en utbildning, för jag kan inte det här och vill gärna bli bättre. Cirka 400 av Lindbäcks Byggs 500 medarbetare är män. Av de nyanställda till den senaste produktionsanläggningen är 25 procent kvinnor. – Man kan se det som ett misslyckande, men jag ser det som ett stort trendbrott, säger Stefan Lindbäck. Avsikten var att hitta så många kloka medarbetare som möjligt, personer med rätt attityd. Varför vi inte nådde målet vid rekryteringen kan jag inte riktigt svara på. Att gå från totalt sju till 20 procent kvinnor är ganska bra. Vi har markerat att det inte är något konstigt att vara normbrytare i byggbranschen. Vad skulle hända om alla företag i branschen satte 50/50 som mål? – Det vore jättejättebra. Om man kan spegla omvärlden och ha representation från hela befolkningen blir det lättare att föra dialoger, få förståelse och komma på smarta idéer. Det blir en bredare bas att jobba med. Om man får bort lite machostämpel kan man få in en massa innovationer som tidigare varit gömda i ickesynlig kompetens. Vad har målsättningen inneburit? – Jag märker att vi har lätt att rekrytera. Vi kan anställa all personal vi behöver vid varje behov. De senaste två åren har vi gått från 250 till 500 medarbetare. Vi skulle inte kunna fixa den tillväxten om vi inte hade ett värdegrundsarbete som är genuint och sant. Nog gör vi fortfarande en massa fel och säger dumma saker, men vi ser misstagen på ett bättre sätt och kan göra något åt dem. Tidigare kanske mellanchefer inte vågade ta upp de här frågorna, till exempel om någon gjorde ett fysiskt närmande som inte var helt okej. Nu gör de det, för att vi har skrivit att man är skyldig att rapportera till närmaste chef om man ser något som kan upplevas som kränkande. – Tjejer och killar som bryter mot normen är också glada över att vi ser individen på ett annat sätt. Halva befolkningen är av ett annat kön än branschens norm. Varför ska vi då inte kunna ha en jämställd arbetsplats? Det innebär också lättare arbetsmoment för samtliga. Vi byter till arbetsmetoder som inte är lika påfrestande, eftersom ickenormen ofta har en kroppslig konstruktion som är något mindre muskelstark. Det gör att även de som tillhör normen får en chans att jobba längre under sin yrkesverksamma tid.