Inlägg under juni 2017

Framgång och bakslag i Ledarnas nya avtal

Från januari till juni förhandlade Ledarna om nya tjänstemannaavtal. Längs vägen fanns skäl att fira – men även beslut att beklaga. – Den byggnära sektorn brydde sig inte om att lyfta fram de branschspecifika frågorna, säger Irena Franzén på Ledarna. Det är ett stort misslyckande från arbetsgivarhåll. I april skrev Byggcheferna om Ledarnas nya tjänstemannaavtal med Sveriges Byggindustrier. Det var resultatet av en mycket lyckad förhandling. Irena Franzén, Ledarnas bransch- och avtalsansvariga, beskriver det som positivt för byggsektorns framtid. – Genom att bejaka våra yrkanden har Sveriges Byggindustrier visat att de vill satsa på våra frågor om chefers arbetsmiljö och villkor, säger hon. Jag tror att det är ett smart drag. Hur ska de annars få de in de största talangerna till den här branschen? Sedan dess har förhandlingarna fortsatt med flera andra organisationer. Totalt har elva avtal slutits under perioden. Irena Franzén kan konstatera att hon är nöjd med samtliga utom de sex avtalen inom byggnära sektor: Elektriska Installatörsorganisationen, VVS Företagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen samt Maskinentreprenörerna. – Där har vi tidigare haft ett jättebra samarbete och jobbat med våra framtidsfrågor. Den här gången kom samtliga tjänstemannaorganisationer ut med väldigt lite. Det enda vi fick igenom är ytterligare avsättningar till flexpension och några förändringar som egentligen inte är branschspecifika. Jag beklagade det här i min avtalsinformation till våra medlemmar. Jag har aldrig varit med om ett så magert resultat. – Det kommer att bli jättekonstigt när Sveriges Byggindustrier och andra arbetsgivarorganisationer jobbar med hållbara chefer, bättre tillämpning av Ledaravtalet och andra ledarskapsfrågor, fortsätter Irena Franzén. Att inte göra det under kommande tre år är ett val som de här arbetsgivarorganisationerna har gjort. Där tycker jag att de självkritiskt borde fundera på vad de vill. Om de inte jobbar med de utmaningar som finns kommer inte de bästa personerna att söka sig till deras branscher. Ytterligare avsättningar till flexpension blev resultatet även i förhandlingarna med Almegafamiljens Järnvägsinfrastruktur och Fastighetsarbetsgivarna, vilket var en framgång för Ledarnas medlemmar i de båda avtalsområdena.   Har du frågor om avtalen? Välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200-87 11 11, eller mejla Irena Franzén på irena.franzen@ledarna.se. Respektive avtal kan du läsa i helhet här.   

Installatörer vill öka mångfalden

Hur många utrikesfödda kvinnor jobbar som installatörer? Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen vill Installatörsföretagen höja antalet. – Vår bransch måste spegla befolkningen, säger Pär Lundström, organisationens expert på yrkesutbildningar. Installatörsföretagen är en serviceorganisation med 3 500 medlemsföretag inom VVS och elteknik. Sedan i mars ingår den i styrgruppen för Sverige bygger nytt, ett projekt med bas i Stockholmsregionen. Det leds av Arbetsförmedlingen, stöds av Europeiska socialfonden och vill berika bygg- och installationsbranschen med fler nyanlända och utrikesfödda. I denna målgrupp kommer kvinnor att ha förtur. – Vi är i ett läge där bygg- och installationsbranschens två största arbetskraftsreserver finns bland de relativt nyanlända och bland kvinnor, säger Pär Lundström från Installatörsföretagen. Det är fortfarande alldeles för få kvinnor som jobbar i branschen, samtidigt som vi behöver få in betydligt fler med annan kulturell bakgrund. Då gäller det att bygga nya modeller och strukturer för hur de ska komma in på arbetsmarknaden.   Pär Lundström från Installatörsföretagen betonar vikten av att öppna nya rekryteringsvägar.    Ambitionen för Sverige bygger nytt är att placera 900 projektdeltagare inom byggsektorn. I projektet ingår även Solna stad, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Byggnads, Sveriges Byggindustrier/BYN och Stockholms arbetsmarknadsförvaltning. – Väldigt mycket handlar om att jobba med attityder och försöka forma en gemensam bild av hur verkligheten ser ut, säger Pär Lundström. Byggbranschen har ett skriande rekryteringsbehov. Då måste vi öppna nya rekryteringsvägar och förändra bilden av invanda sanningar. Projektet startade i höstas, ska börja genomföras under sommaren och är tänkt att pågå till och med 2019. – Vår bransch måste spegla befolkningen, säger Pär Lundström. En ganska stor del av Sveriges invånare kommer från arabländer, Afrika eller andra delar av världen. Om vi kan ha installatörer som både är förtrogna med andra kulturer och kan språken, då kan vi helt enkelt göra bättre affärer. Det är ett känt faktum att arbetsgrupper som har en stor mångfald av erfarenheter på sikt blir mer lönsamma.  

Träffa Byggcheferna i Almedalen

Byggcheferna kommer även i år att finnas på plats under Almedalsveckan. Syftet är att verka för en förändrad och förbättrad byggbransch – bland annat med hjälp av den hyllade Samtalssoffan.  På Almedalsveckan står Byggcheferna för flera aktiviteter. På onsdagen arrangerar vi seminariet ”Lika barn leka sämst – vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?”, tillsammans med Byggnads och vår kampanj Stoppa machokulturen. Där samlas representanter från flera branscher för att utbyta erfarenheter och idéer, med förhoppningen att hitta vägar framåt när det gäller bristande jämställdhet och arbetskulturer. I panelen ingår också jämställdhetsminister Åsa Regnér. Seminariet kommer att sändas live på vår Facebooksida. Läs mer om seminariet och paneldeltagarna på www.stoppamachokulturen.nu/almedalen. Dessutom erbjuds Almedalsbesökarna en ny chans att sitta i Samtalssoffan, som blev en stor succé i fjol. I år kommer soffan med nytt utseende och flera andra nyheter –  inklusive möjligheten att få en gratis podcast producerad för samtliga aktörer som bokar in sig under Almedalsveckan. Samtidigt behåller soffan sina hjul för att kunna förflytta sig i Almedalen. Den har även i år ett gps-chip, så att man på en karta kan se exakt var den befinner sig. Soffan själv är också gärna med i diskussionerna och kommunicerar genom konton på bland annat Twitter, Facebook och Instagram. Soffan kommer att vara bokningsbar mellan klockan 09.00 och 16.00 från måndag till torsdag vecka 27, då aktörer kan boka in 30 minuter i taget. Givetvis är det fritt fram för er medlemmar att boka en tid i soffan om ni vill det. Bokningen av soffa sker på www.stoppamachokulturen.nu/almedalen. Vidare kommer representanter från Byggchefernas styrelse att medverka i paneldebatter och diskussioner om bland annat kompetensförsörjning inom byggbranschen, jämlikhetsfrågor och andra arbetslivsrelaterade frågor. Kontakt för vidare information: Lars Bergqvist (Byggchefernas ordförande), 070-534 95 38  

”Pappaledighet är en merit”

Män är fortfarande mindre föräldralediga än kvinnor. Kanske för att det ses som ett hinder i karriären – när det i stället kan beskrivas som en utvecklingsmöjlighet. – För mig är pappaledighet en merit, säger HR-specialisten Pär Ottosson. Varje år publicerar Ledarna en jämställdhetsbarometer. Årets version, med titeln ”Tiden går – attityder består”, visar på fortsatt snedfördelning mellan manliga och kvinnliga chefer. Bland annat i frågan om föräldraledighet och vab, där bara fyra procent av männen har vabbat mer än sin partner. Bland kvinnliga chefer är motsvarande siffra 30 procent. Inte förrän år 2205 beräknas uttaget av vab vara jämlikt mellan könen. – Det ojämlika föräldraskapet handlar inte om familjernas ekonomi, utan om normer och strukturer. Utan draghjälp från politiken kommer alla insatser att stå sig slätt. En mer individualiserad föräldraförsäkring är ett exempel på hur politikerna skulle kunna påskynda utvecklingen. Tyvärr är föräldraskapet fortfarande ett karriärhinder för många kvinnor, har Ledarnas ordförande Annika Elias sagt till Byggvärlden.   Under ett och ett halvt år har Pär Ottosson varit pappaledig – vilket han ser som en merit.    Pär Ottosson, HR-specialist och personalsamordnare på MVB i Malmö, vill vända på perspektivet. Han menar att föräldraledighet borde vara en värdefull punkt i ett cv. – För mig är det en styrka att man kan ta ansvar på många olika sätt, säger han. En kille som har varit hemma med barn, han har haft ett ganska tufft jobb. Jag vet att han har jobbat hårt under sin pappaledighet. Det är en merit. Precis som när folk har gjort lumpen. Pär Ottosson har valt att vara föräldraledig med båda sina barn, under totalt ett och ett halvt år. – Jag älskar mina barn över allt annat på jorden, säger han. Varje chans att vara tillsammans med dem vill jag ta. Om det finns något i livet som jag borde göra bra så är det att vara farsa. Det gör jag bäst när jag är närvarande, och i Sverige har vi möjlighet att vara närvarande föräldrar på ett sätt som är helt fantastiskt. Det vore konstigt om man inte tar den chansen. För två år sedan gjorde Pär Ottosson avtryck i sociala medier med två filmer där han och hans arbetskamrater dansade. I den ena var budskapet att byggbranschen behöver fler kvinnor, i den andra tog de ställning för att välkomna flyktingar. Han anser att machokulturen i byggbranschen är på utdöende. – Att vara föräldraledig blir mer och mer accepterat och det blir fler och fler som är hemma med sina barn. Men vi har ett annat stort problem i att om alla män går hem, då finns ingen kvar som jobbar. Vår bransch har tappat i princip alla kvinnor. Jag har inte träffat en enda kvinnlig snickare på 15 år. Ur ett jämställdhetsperspektiv håller jag till 100 procent med om att männen ska vara föräldralediga, men då måste man också se till att det finns arbetskraft som kan ersätta dem. Vi ska värna om familjelivet och vi måste rekrytera fler kvinnor.   HUR FÖRÄLDRAVÄNLIG ÄR DIN ARBETSPLATS?  Som chef kan du underlätta för medarbetare som har barn att ta hand om. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, listar de fem viktigaste sakerna att tänka på inför, under och efter föräldraledighet. Ta fram en föräldrapolicy med tydliga rutiner för föräldraledighet. Planera bara in möten mellan 09.30–15.00. Ta även hänsyn till skollov vid planering. Visa tydligt att du är positiv till föräldraledighet. Fråga både kvinnor och män om de planerar att vara föräldralediga. Uppmuntra alla till att vabba. Var också öppen för att det kan finnas andra sorters familjer än mamma, pappa, barn. Planera överlämning med dina medarbetare innan de ska gå på föräldraledighet. Planera in ett möte i god tid innan en föräldraledighet är slut för att planera framåt.  

Tre byggchefer bland Framtidens kvinnliga ledare

Varje vår utser Ledarna landets 75 främsta unga kvinnliga ledare. På årets lista är Emma Sundberg en av tre chefer från byggbranschen. – Det känns helt fantastiskt, säger hon. I fjol blev Anna Källström, distriktschef på Skanska, belönad med plats 20 på Ledarnas lista över framtidens kvinnliga chefer. I år har hon klättrat tre placeringar och fått sällskap i toppen av ytterligare en chef från byggbranschen: Emma Sundberg, 32, Head of purchasing systems på NCC. För sitt arbete har hon förärats med plats 21. – Jag kände faktiskt inte till den här listan innan jag blev kontaktad, säger hon. Bara att jag kom med var jätteroligt, att det sedan blev plats 21 var mer än jag hade förväntat mig. Det bästa var att jag fick träffa alla de andra nominerade på galan, kvinnor i ungefär samma ålder som står inför liknande utmaningar som jag. Flera av oss har hållit kontakten efter det.   Emma Sundberg ser Ledarnas lista som ett bra sätt att belysa kvinnor i byggbranschen.    På juryns varma lista – som utan inbördes ordning innefattar plats 51–75 – finns Anna Georgiadis, sektionschef på ÅF Industry. Det innebär att årets lista totalt innehåller tre ledare från samhällsbyggnadssektorn, jämfört med två i fjol. – Jag tror att det finns många olika orsaker till att listan inte har fler kvinnor från byggbranschen, säger Emma Sundberg. En är att branschen generellt har färre kvinnor. Jag tror att det problemet börjar väldigt, väldigt tidigt. Redan när man är liten och funderar på vad man ska göra tror jag att man som tjej sällan tänker på att man kan jobba inom byggindustrin. Det försöker många av de stora byggbolagen förändra, bland annat vi på NCC, genom olika initiativ för att attrahera unga kvinnor till branschen. – En annan orsak kan vara att tjejer inom bygg ofta blir ifrågasatta och därför inte vill sticka ut mer än vad de redan gör. En kvinnlig lista kan upplevas som en särbehandling, men jag tror att den är jätteviktig för att lyfta fram kvinnliga förebilder. Vad utmärker ett bra ledarskap? – För min del är det att våga ta sig utanför bekvämlighetszonen, att våga testa nya saker. Blir det inte rätt får man backa och göra om. Det handlar även om att ifrågasätta sig själv och sina beslut. Då tror jag att man kommer väldigt långt i sin förmåga att driva förändring och leda människor. Har man mycket att göra är det lätt att bara köra på, men det är viktigt att stanna upp, reflektera och fundera på om man gör rätt. Hela listan över Framtidens kvinnliga ledare hittar du här.  

Revidering av system för fuktmätning av betong

Nu kan Rådet för byggkompetens meddela vilka revideringar av RF-mätningar som kommer att göras i höst. Syftet är att anpassa RBK-systemet efter de olika betongsammansättningar som förekommer i dag.  De kommande revideringarna görs för att betong som levereras till byggarbetsplatser i dag ofta innehåller tillsatsmaterial – till exempel flygaska och slagg – som förändrar betongens fuktegenskaper. Det innebär att de som håller på med RF-mätning i betong får olika förutsättningar vid mätningar av betong med respektive utan tillsatsmaterial. Vilket ställer större krav på mätmetoderna, då ett litet fuktläckage i mätpunkten riskerar att medföra ett stort mätfel. Genom den kommande revideringen ska RBK-systemet göras bättre anpassat för olika betongsammansättningar. Nedanstående ändringar avses gälla från den 2 oktober 2017. Revidering av berörda delar i fuktmätningsmanualen beräknas vara klart den 1 september 2017. De viktigaste förändringarna är följande, enligt Rådet för byggkompetens: • Uppdelning i betong med högt respektive lågt vct utgår och således även gränsvärdet vct 0,4. • Minsta tid mellan givarmontage och avläsning är tre dygn, oavsett vct, men fortfarande är huvudregeln att fuktjämvikt ska råda. Tid mellan borrning och givarmontage är som tidigare tre dygn. Gäller ej HumiGuard. • HumiGuard monteras i samband med borrning men första avläsning får tidigast utföras två veckor efter givarmontage. Huvudregeln är fortfarande att fuktjämvikt ska råda vid avläsning. • Givarbyte får inte utföras i ett och samma mätrör avseende HumiGuard utan ett nytt mäthål ska borras inför montage av en ny givare. • Tätning av mätrör i överkant måste utföras mot betong. Om mätpunkten monteras efter avjämning måste avjämningsmassan avlägsnas ner till betongytan innan tätningen utförs. • Tätning mellan mätrör och betongyta ska utföras med större omsorg än tidigare. Verktyg, tex skruvmejsel, ska användas för att pressa ner tätningsmassan mellan mätrörets mantelyta och betongens. • En o-ring, specificeras och levereras av Vaisala, ska användas som komplement vid mätning med Vaisala HMP40S för att erhålla täthet mellan givare och mätrör. • Blankett F1 dvs Uppgifter inför fuktmätning ska ingå som en obligatorisk del i mätrapporten. • Återmontage av givare i tidigare använt mäthål, Vaisala och Testo, förutsätter minst två veckor mellan att givaren demonteras efter första mätningen till det att givaren återmonteras i samma mäthål. Givaren måste därefter sitta monterad i minst två veckor innan avläsning utförs. Återmontage får endast ske en gång i samma mäthål. Till kalibrerad RF adderas en korrektion. En dokumenterad rimlighetsbedömning av resultatet ska bifogas protokollet. Läs mer på www.rbk.nu.  

”Rensa studentflaken och byggbranschen från sexism”

Studenttider förknippas vanligtvis med känslor av framtidshopp och glädje. Runtom i Sverige har tusentals killar och tjejer tagit studenten, samlats på studentflak och sjungit ut sin glädje. Därför blir den senaste veckans rapportering om sexistiska banderoller på olika studentflak extra nedslående, skriver Lars Bergqvist (Byggcheferna), Johan Lindholm (Byggnads) och Mats Åkerlind (Sveriges Byggindustrier).  Inom byggbranschen arbetar vi hårt för ökad jämställdhet och jämlikhet – en självklarhet för att kunna attrahera talanger och bygga en arbetskultur för framtiden. Det är också en byggsten för att få till en god arbetsmiljö där alla ska känna sig välkomna. Det gör det extra viktigt att vi kollektivt tydligt signalerar att detta aldrig, aldrig är okej. De sexistiska budskap från de som i dagarna tagit studenten är inte budskapen som ska gälla. Det är upp till var och en av oss att vara att sätta ned foten. Det är inte okej med den typen av attityder, i vår bransch, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. En av många frågor är var är de vuxna som ska guida dessa unga vuxna rätt när det gäller beteenden och attityder? Var är föräldrar, lärare, rektorer? Hur kunde det här tillåtas? Vi tycker oavsett att det är hög tid att män högt och tydligt tar ställning. Kränkande banderoller på studentflak är givetvis helt oacceptabelt! Sexism och rasism är också givetvis helt oacceptabelt! Självklarhet kan tyckas, men om vi inte är tydliga på den punkten riskerar vi att stå här om ett år igen. Vi måste nämligen bestämma oss – en gång för alla - för vilken arbetsmiljö vi vill ha. En förlegad arbetskultur som gör att kvinnor och män inte känner sig välkomna. Eller en arbetsmiljö som behandlar alla med respekt. För oss är svaret självklart. Vår bransch har inte råd att förknippas med förlegade och unkna attityder. Vi vet att begåvade människor väljer bort byggindustrin om de uppfattar att den rådande arbetsmiljön är ohälsosam eller om de antar att de inte kommer att få en rättvis chans. Det leder till ett slöseri med kompetens av stora mått. Byggsektorn är mitt inne i en urstark byggkonjunktur. Prognoser gör gällande att uppemot 700 000 bostäder ska byggas till år 2025 till år. Vi behöver alla begåvade män och kvinnor vi kan få att detta ska hända. Som kontrast bör nämnas de positiva budskap som parallellt dykt upp, på studentflak och i den övriga debatten. Det är den typ av positiv bild vi vill se framöver i en framtidsorienterad byggbransch. Det är också anledning till de initiativ som tagits i frågan, inte minst i forma av kampanjen Stoppa Machokulturen som bedrivits de senaste åren. Till er som stod på de här studentflaken – och alla ni andra som överväger att börja arbeta inom byggbranschen – vill vi säga detta; ta en seriös fundering på om ni verkligen ska arbeta här. För den här typen av attityder är inget vi kommer acceptera. Förändringen är oundviklig – den här typen av förlegad machokultur är redo att förpassas till historien.   Denna text publicerades som ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 2017-06-14, undertecknat av Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist, Byggnads ordförande Johan Lindholm och Sveriges Byggindustriers tf vd Mats Åkerlind.   

De ska hitta nästa ordförande

På Byggchefernas stämma ska en ny styrelse väljas. Just nu arbetar valberedningen med att utse kandidater. Bland annat ska föreningen få en ny ordförande – för första gången sedan 1988. Lars G Johansson är sammankallande för Byggchefernas valberedning, som även består av Darko Brajkovic och Catharina Holmström. Deras uppdrag är dels att undersöka den nuvarande styrelsens intresse för att fortsätta – dels att värdera förslag på nya ledamöter. Listan med föreslagna namn kommer att skickas ut med stämmohandlingarna inför årsmötet, där ny styrelse ska utses. – Jag tror att vi alla tre är väldigt överraskade över hur lätt det går att få fram kandidater, säger Lars G Johansson. Att folk faktiskt är intresserade av den här typen av föreningsverksamhet. Det är glädjande.   Lars G Johansson kommenterar valberedningens förslag på ny ordförande för Byggcheferna.    Vilka kriterier ska styrelsen uppfylla? – Vi ska försöka ha en spridning i var personerna kommer ifrån, så att det inte bara är rena byggföretag som representeras. Det ska vara en blandning av yrken och branscher, med chefer även från installations- och fastighetssidan. Med en bra mix av kvinnor och män. Är ambitionen att ha en 50/50-fördelning? – Det är naturligtvis en väldigt fin målsättning. Av totalt elva namn som i dag är tilltänkta ordinarie ledamöter är fyra kvinnor. Styrelsen ska ha minst nio ledamöter, men vid årsmötet kan föreningen bestämma om den ska utökas till elva. Ny ordförande ska väljas för första gången på 29 år. Hur resonerar ni kring det? – Det blir intressant och spännande. Till den posten har vi en kvinna som både har nominerats av en avdelning och rekommenderats av sådana som har suttit i styrelsen tidigare. Vi har tagit kontakt med henne och hon är intresserad av ordförandeposten, om hon skulle bli vald på årsmötet. Som det ser ut nu är hon den enda kandidat som vi kommer att presentera. Vill du föreslå ledamöter eller ordförandekandidater? Ända fram till stämman, den 29–30 september, har du möjlighet att tipsa valberedningen. Mejla till lars-gunnar.johansson@ncc.se. Du kan även skicka in motioner direkt via vår sajt.