Inlägg under december 2015

Rotpartner bryter mönstret

I den mansdominerande fastighets- och byggbransch går Rotpartner mot strömmen och är idag fler kvinnor än män. Under de senaste fyra åren har man mer än fördubblat sin personal och gått ifrån 17 till 37 anställda varav 19 nu är kvinnor. Något som man själva tycker är en naturlig utveckling.   – Man kan tycka att det här inte borde vara en så stor nyhet år 2015 och att vi borde kommit längre i vår bransch, och i samhället i stort för den delen, men tyvärr ser det inte ut så än. Fastighets- och byggbranschen är en traditionellt manlig bransch och vi är väldigt stolta över att bryta det mönstret, säger John Kåwert, marknadschef på Rotpartner.   Faller sig naturligt Daniel Olsson, personalansvarig på Rotpartner, berättar att man för drygt 5 år sedan valde att aktivt rekrytera kvinnor för att skapa en bättre jämställdhet i företaget. Med tiden har den strategin övergått till att anställa personer med rätt personlighet och kompetens.   – Det har fallit sig så att det ofta varit tjejer som varit de starkaste kandidaterna. Vi letar efter rätt person och tittar inte bara på utbildning, kön eller erfarenhet. Och det har starkt bidragit till vår fina företagskultur. Vi tror på blandningen av människor och våra olika förmågor, menar Daniel.   Vad tillför den jämna könsfördelning er som företag? – Blandningen ger en bra dynamik och bidrar till en bra företagskultur, bredare synsätt på saker och ting, säger Daniel Olsson.   Daniel Olsson menar att den jämna könsfördelning på företaget faller sig naturligt. Det är också en förutsättning för bra affärer.   – Det absolut viktigaste är att vi levererar det vi ska på ett bra sätt. Men våra kunder är både kvinnor och män. Dessutom vet vi att mångfald ger bättre affärer över tid. Människor gör affärer med människor och våra kunder är alla olika, därför tror vi på att ha olika kön, bakgrund och personligheter, avslutar Daniel Olsson.   Fakta Rotpartner är ett konsultföretag som levererar konsulttjänster, både projektledning, projektering och byggteknisk konsultation, för ombyggnad och utveckling av fastigheter. Rotpartner har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö och är i dagsläget 37 st anställda.  

Ett fantastiskt år!

Tiden springer iväg och det lackar redan mot sill och Kalle Anka. Vårt förbund kan se tillbaka på ännu ett bra år. Vi har en stigande trend och medlemsantalet ökar i år igen. Det känns skönt för det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och driver frågor som är viktiga för branschen och våra medlemmar.   Årtiondets viktigaste kampanj En av branschens viktigaste frågor just nu är att förändra den rådande kulturen och bli mer en attraktiv bransch för alla, oavsett bakgrund eller kön. I våras inledde vi tillsammans med Byggnads en av de största satsningarna någonsin på en schysst och jämställd byggbransch.   Med provocerande budskap ville vi få människor att tycka, tänka och diskutera machokultur och jämställdhet i byggbranschen. Och det lyckades vi med. Arbetet har verkligen engagerat och det är bra för det grunden till förändring.   Vi diskuterade machokultur och jämställdhet i Almedalen och följde upp med fördomstestet ”Sanning eller bullshit” som nu har gjorts av nästan 7 000 personer. Dessutom rullade vi igång workshopturnén ”Alla tjänar på en jämställd byggbransch”, som kommer till Malmö, Växjö, Örebro och Umeå under våren.   Vi har suttit i tv4:s Nyhetsmorgon två gånger och vårt arbete har uppmärksammats av varenda riks- och lokalmedie värt namnet. Det är med stolthet jag konstaterar att vi lyft frågan om jämställdhet och machokultur på ett sätt som ingen annan i vår bransch. Och det kommer vi fortsätta med under nästa år.   Rekordfå dödsolyckor Trenden med sjunkande antal olyckor håller i sig och i år verkar dödsolyckorna bli rekordfå. Det är resultatet av ett långsiktigt och framgångsrikt arbete som spridit sig genom hela branschen. De stora bolagen har gått i bräschen och nu har de mellanstora och små bolagen följt efter. Det känns bra för ingen ska behöva riskera livet på jobbet. Så enkelt är det.   Minskat rotavdrag bekymmersamt Det förändrade rotavdraget gör mig besviken och bekymrad. Rotavdragets positiva effekter är odiskutabla och det är märkligt att regeringen väljer att förändra det. Det kommer leda till ökat svartarbete och byggfusk.   Fusk och korruption Under året har det även kommit positiva besked som kommer sätta käppar i hjulet för nämnda byggfusk. Skatteverket meddelade under Almedalsveckan att de kommer lägga fram ett lagförslag om arbetsgivardeklaration på individnivå. Det är fantastiskt, för snart är alla de förslag vi la fram för snart tio år sedan på plats. Också överenskommelsen om mutor mellan byggbranschen och SKL ger ökade förutsättningar för en schysst byggbransch. Det är glädjande att vi nu ser frukten av det arbete som bedrivits de senaste åren.   Avslutningsvis vill jag passa på att hylla våra ambassadörer som gör ett fantastiskt jobb. Deras största drivkraft är kärleken till jobbet och branschen. Och de använder den för att peppa, inspirera och coacha framtidens byggchefer runt om på landets utbildningar. Det är en fin och viktig uppgift som är bra för branschen och vårt förbund. Och efterfrågan på deras tjänster ökar för varje år söker vi nu fler. Är du intresserad av att bli ambassadör för Byggcheferna skickar du ett mejl till byggcheferna@ledarna.se.   Nu tar vi julledigt och laddar om för ett nytt år med nya utmaningar. Jag vill önska alla medlemmar en riktigt skön jul och ett gott nytt år.   Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.  

Debatt: Glädjande att kampen mot mutor i byggbranschen nu stöttas

Idag undertecknas överenskommelsen om mutor mellan byggbranschen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Överenskommelsen innebär att aktörerna tagit fram nya riktlinjer som tydliggör vad som gäller inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Äntligen! En överenskommelse av det här slaget kändes nämligen väldigt avlägsen för bara några år sedan. När Byggcheferna kraftsamlade emot etikfrågor 2011 var det ett arbete i motvind. Och då var det ett helt annat ljud i skällan, inte minst från branschaktörer. När Byggcheferna tog fram Byggchefsbarometern 2011, som grundade sig på en enkät om etikfrågor till byggchefer i branschen, visade det på att det naggas på kvalitet och säkerhet i projekten och att en stor andel av respondenterna ansåg att mutor förekommer. Hela 64 procent av byggcheferna uppgav att de någon gång blivit erbjudna mutor av en leverantör, entreprenör eller konsult i form av varor eller tjänster för att få fördelar vid en upphandling. Då blev reaktionerna blandade, inte minst från en del branschorganisationer. Desto mer glädjande att vi nu ser frukten av det arbete som bedrivits de senaste åren. Nu är det vår förhoppning att detta innebär att frågan verkligen prioriteras. Vår bransch har nämligen en hel del att arbeta med. Flera internationella undersökningar, bland annat från PwC, visar att byggsektorn är hårdast drabbat av korruption. Och studier från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att de byggföretag som figurerar bland mutärenden i landets domstolar är allt från byggjättar till enmansföretag. BRÅ menar att det visar att det finns en etablerad korruptionskultur i byggbranschen. Idag har förutsättningarna förbättrats. Att den här överenskommelsen nu undertecknats är ett steg på vägen för att få bort korruption och oegentligheter i vår bransch. Att fler branschaktörer nu stöttar arbetet ger oss förutsättningarna att bygga en attraktiv framtidsbransch. Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna   http://www.byggvarlden.se/debatt/  

På workshopturné för en schysstare bransch

I slutet av november gick starten för Byggchefernas och Byggnads workshopserie ”Alla tjänar på en jämställd byggbransch”, som är en del i det gemensamma arbetet för ett schysst och jämställt arbetsklimat i byggbranschen. De första stoppen gjordes på Färgfabriken i Stockholm och på Trädgår’n i Göteborg. Sammanlagt samlades ungefär tvåhundra personer för att diskutera byggbranschens utveckling. Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna, är nöjd med starten, men hoppas på att uppslutningen blir ännu bättre när turnén drar vidare under våren. – Jag är nöjd med starten och det känns skönt att vi är igång. De två första workshopparna lockade drygt tvåhundra personer, men jag ändå lite förvånad över att intresset inte varit ännu större. Det här är en av branschens viktigaste frågor just nu, menar han.   Företagen borde ta större ansvar Markus Engström, arbetschef på Tommy Byggare som deltog i workshopen i Göteborg är inne på samma spår och menar att ett stort ansvar vilar även på företagen. ­– Jag har svårt att greppa att intresset är förhållandevis svalt. Vi vet ju att det finns enorma resurser att tillgå om vi hittar ett sätt att öppna upp dörren för kvinnor. Företagen borde ta ett större ansvar för den här frågan. En sådan här workshop borde göras på företagsnivå, så att man får med alla medarbetare. Då skulle den få mer effekt och diskussionen kan fortsätta på arbetsplatsen, tycker Markus Engström. Lars Bergqvist håller med om att företagen måste dra ett tyngre lass. – Vi från Byggcheferna och Byggnads försöker dra vårt strå till stacken, men det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivarna. Det görs mycket bra arbete, framförallt i de stora bolagen men branschen är större än så. Vi äger inte våra medlemmar och vi har inte daglig kontakt med dem. Därför är det viktigt att detta arbete görs på bred front från alla håll, säger Lars Bergqvist.   Bra mix av deltagare De två workshopparna lockade allt från plåtslagare och ingenjörer till byggnadsarbetare, vd:ar och även studenter. På Färgfabriken i Stockholm träffade vi Lena Schotte som tagit tjänstledigt från sin tjänst som jurist på en statlig myndighet för att utbilda sig till arbetsledare inom byggproduktion på Hermods yrkeshögskola. Hon underströk att jämställdhets- och attitydarbetet även måste innefatta utbildningarna. – Det kan stundtals vara väl grabbig jargong på utbildningen. Har också noterat att vi än så länge bara haft manliga föreläsare. Var är kvinnorna? Var är de kvinnliga förebilderna? Det finns mycket att jobba med på utbildningarna, även i grundskolan och på gymnasiet, menar hon.   Bra tankar och förslag Diskussionerna kring borden mynnade ut i bra tankar och idéer kring hur branschen ska öppnas upp och utvecklas. Fredrik Asklund, VD på Erlandsson Bygg i Mitt som deltog i Stockholm betonar att det behövs nya vägar in i branschen och goda förebilder. – Vid vårt bord diskuterade vi att det behövs ett bra lärlingssystem. Det måste bli enklare att ta sig in i branschen framförallt för de som kommer på lite senare i livet att de vill arbeta i byggbranschen. Vi pratade också om goda kvinnliga förebilder, inte bara i själva byggbranschen. Det var någon som nämnde Byggare Bibbi istället för Byggare Bob och varför det bara är män som programleder hemmafixarprogram på tv, säger Fredrik Asklund.   Nya stopp under våren Under våren kommer turnén fortsätta till Malmö, Växjö, Örebro och Umeå. Och Lars Bergqvist menar att workshopparna bara kommer bli bättre och bättre ju längre turnén går. – Vi har hittat ett riktigt bra upplägg med en blandning av nytta och nöje. Det är underhållning med Bylund och Babben och konstruktiva diskussioner i ett paket. Med feedbacken vi fått kommer vi nu trimma innehållet så att det ska bli ännu bättre under våren, säger han och fortsätter: – Målet är att resa genom landet och samla in konkreta förslag på hur branschen ska jobba vidare med de här frågorna. Det här berör alla, därför är det viktigt att så många som möjligt deltar. Det är ett jobb som vi måste göra tillsammans. Vi har redan fått in bra förslag och efter våren är jag övertygad om att vi kommer ha en ordentlig grund att jobba vidare från, avslutar Lars Bergqvist.  

Medlemserbjudande!

Hur attraherar och behåller man rätt kompetens i en tid när alla rycker och sliter i de bästa talangerna? Ta chansen att vara med på en tvådagarskonferens som ger dig verktygen för att fylla organisationen med rätt medarbetare. Just nu: 1 000 kronor rabatt! Du som medlem i Byggcheferna erbjuds ett riktigt bra pris och ju snabbare du anmäler dig, ju mer kan du spara. Du får nämligen 1 000 kronor rabatt om du bokar innan 18 december och 500 kronor rabatt om du bokar innan 22 januari. Mängdrabatt Vid bokning av fler än två personer från samma organisation så betalar bokade personer därutöver endast 5 980 kr för konferensen.   Anmäl dig och läs mer här!   Smörgåsbord av lösningar Förutom hård konkurrens om duktig personal innebär också stora pensionsavgångar att många yrken i branschen har brist på kompetens. Det är en stor utmaning såväl för dig som för hela bygg- och fastighetsbranschen. Här bjuds på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor som rustar dig inför framtidens kompetensförsörjning. Lyssna till flera praktikfall från verkligheten som med goda exempel belyser hur man lyckats rekrytera kandidater till branschen på nya sätt och genom fler kanaler än tidigare. Högaktuellt i dagens samhälle är också affärsnyttan med mångkulturella talanger. Därför ger vi dig tips på hur du lyckas med inkluderingen när du har fått mångfald på arbetsplatsen samt hur du rekryterar med fokus på vilka kompetenser som är viktigast för tjänsten.   Ur programmet Att attrahera och behålla de bästa talangerna i bygg och fastighetsbranschen – så marknadsför du dig och hittar strategier som fungerar i kampen om kandidaterna Hör hur ForsenProjekt, Sveriges 8:e bästa arbetsgivare enligt Great Place to Work, gör för att attrahera och behålla de bästa talangerna i branschen Malin Ström om trender inom sociala nätverk online som rustar dig för framtidens rekrytering Rikshem om hur de försöker synliggöra fastighetsbranschen för de unga för att säkra framtidens kompetensbehov Så kan du gå från traditionell rekrytering via rekommendationer och erfarenhet till kompetensrekrytering med fokus på vilka kompetenser som är viktigast för tjänsten Så skapar du ökad affärsnytta och lönsamhet tack vara mångkulturella talanger   När: 10-11 februari Var: Piperska muren, Stockholm   Låter det intressant? Anmäl dig och läs mer här. Konferensen ges av Teknologisk Institut i samarbete med Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier och Fastigo.