Inlägg under oktober 2015

”Små knep gör att helheten förbättras”

Årets Byggchef 2015 Eva Torberger. Foto: Skanska   I våras blev Eva Torberger utsedd till Årets Byggchef 2015. En del av priset var att få delta i Ledarstudions kurs ”det personliga uttrycket”. Under hösten har Eva vid två tillfällen deltagit i den sammanlagt fyra dagar långa kursen. Hej Eva, vad tyckte du om kursen? Första dagen var tuff. Jag visste i förväg att vi skulle bli bedömda utifrån hur vi presterade, och dessutom inför en grupp med helt okända personer. Men det är bra att utmana sig själv. Sedan flöt dagarna på och jag lärde mig väldig mycket. Vad har du lärt dig? Jag presenterar ofta i mitt arbete. Det kursen framförallt har gett mig är en annan dimension av att tala inför både stora och små grupper. Idag utgår jag alltid ifrån vad jag vill att de jag presenterar för ska ta md sig. Tar du med dig något speciellt från kursen? Det är väl att många små knep tillsammans gör att helheten blir förbättrad. Som att ha en brant start och avslutning på presentationen. Eller att verkligen tänka på för vem man presenterar. Dessutom var en av kursledarna skådespelare, hon fick oss till exempel att tänka på att hur man använder rösten för att påverka budskapet. Har du fått användning av kursen i ditt jobb? Ja, det har jag absolut. Nästa vecka har jag en stor presentation, så de tankarna jag har med från kursen snurrar rätt mycket i huvudet just nu, avslutar Eva Torberger.   Vill du också utveckla ditt ledarskap? Som medlem i Byggcheferna har fri tillgång till Ledarnas breda utbud av kurser och seminarier. Du hittar dem här: http://www.ledarna.se/Kurser/  

Jobboro håller unga samhällsbyggare vakna

Unga samhällsbyggare. Från vänster: Åsa Lundmark, projektledare Locum, Matilda Johnsson, arbetsledare, Skanska, Emma Jonsteg, programledare och Nadja Burman, byggnadsingenjör, Bau Arkitekter. Foto: Susanne Kronholm.   82 procent av unga medarbetare i samhällsbyggnadsbranschen ligger vakna och tänker på jobbfrågor. Det är främst frågor om tid, ekonomi, kompetens och ledarskap som gnager. Det visar en färsk undersökning från Svensk Byggtjänst. En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket. Det gör att den unga generationen samhällsbyggare som nu ska ta över står inför stora utmaningar. Och de känner oro och stress över detta. I så pass hög grad att nattsömnen störs för åtta av tio. Grubblar på jobbfrågor 82 procent av personerna i åldern 25-35 anger att de ofta eller ibland ligger vakna på nätterna och grubblar på jobbfrågor. Det som de främst känner oro inför är tidsmässiga och ekonomiska hinder, begränsad kompetensutveckling och stödfunktioner, utmaningar i att hantera ansvar och få gehör samt brist på upplevd kontroll av arbetets resultat. – Det planeras inte in marginaler och då blir det tajt om tid om något oförutsett inträffar, menar Matilda Johnsson arbetsledare på Skanska. – Beställare och entreprenörer måste vara ärliga med hur mycket tid olika moment tar, så att man kan planera korrekt, fortsätter Nadja Burman byggnadsingenjör på Bau Arkiteker. Tufft att leda äldre kollegor Unga upplever att det är en stor utmaning att leda äldre kollegor. De känner att det är svårt att komma med nya förslag och metoder, ofta möts man med kommentarer som ”så här har vi alltid gjort”. Det framgår också att det är finns en extra utmaning i att vara ung kvinna i en mansdominerad bransch, att få respekt hos både chefer och kollegor. Begränsad erfarenhet föder oro Studien bekräftar tydligt att unga inom samhällsbyggnadssektorn upplever att de har en arbetssituation med pressade tidplaner, många parallella arbetsuppgifter och många olika intressenter att ta hänsyn till. Med begränsad erfarenhet föder detta stor oro och stress. De känner också stor rädsla för att saker ska bli fel och att andra inte genomför sina arbetsuppgifter på rätt sätt. I rapporten konstateras att branschen behöver bli bättre på att föra över kunskap och erfarenheter till den unga generationen, möta och ta tillvara på deras idéer och utveckla en branschkultur som värdesätter och verkar för inkludering och mångfald.   Om undersökningen Undersökningen är gjord av Svensk Byggtjänst och är genomförd i flera steg 2014/2015. En enkätundersökning bland 2 612 personer. Djupintervjuer i fokusgrupper med unga samhällsbyggare (25-35 år) ur utvalda yrkeskategorier. Samt en fördjupad enkätundersökning med 101 personer. Bland deltagare i undersökningen finns representanter från hela byggprocessen – samhällsplanerare, byggherrar, teknikkonsulter, arkitekter, projektledare, entreprenörer och fastighetsförvaltare.    

Seminarieserie om personalliggare en publiksuccé

Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. För att informera om vad den nya lagen innebär anordnas just nu en seminarieserie som stannar på 26 platser runt om i landet. Turnén har redan landat i Jönköping, Göteborg, Linköping och Norrköping. Och uppslutningen på seminarierna har varit stor. I Göteborg fick man köra ett extra seminarium för att alla skulle få plats. I Linköping och Norrköping var det i princip fullsatt. Och Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, som håller i seminarierna tycker att starten har varit bra. – Ja, det känns riktigt bra! 38 000 företag är redan anslutna till ID06 och 450 000 medarbetare i branschen har ett ID06-kort för att kunna registrera sig på byggarbetsplatsen. Seminarierna har dessutom varit riktigt välbesökta, säger Peter Löfgren. Viss oro Det har kommit mycket frågor och det finns en oro över hur personalliggaren kommer fungera i praktiken och hur man ska få alla att komma ihåg att registrera sig när de kommer och går. – Jag har stor respekt för att detta kommer innebära merarbete i början. Men när rutinen väl har satt sig så tror jag att alla kommer märka, inte minst de ansvariga för arbetsplatsen, att personalliggaren skapar bättre ordning och reda, menar Peter Löfgren. Lättnad Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna, är glad av mer än en anledning. – Att seminarierna drar fulla hus är fantastiskt. Jag är även lättad över att den nya lagen äntligen kommer i kraft. Vi har kämpat för det här länge. Och den här lagen tillsammans med arbetsgivardeklaration på individnivå kommer göra det svårare för oseriösa aktörer att verka på marknaden, säger Lars Bergqvist.   Psst, har du glömt att anmäla dig? I vårt kalendarium hittar du aktuella datum och orter. Klicka här.