Aktiviteter under maj 2015

Inbjudan till informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, är företagsledare, som kommer att vara ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda. Datum och ort 18 maj - Lund 19 maj - Växjö 20 maj - Luleå 22 maj - Göteborg 28 maj - Stockholm 29 maj - Umeå 2 juni - Västerås 3 juni - Uppsala 9 juni - Sundsvall 10 juni - Gävle Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms. Anmälan Till info och anmälan Fakta Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6. – Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. – Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. – Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. – Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. – Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. – Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. – Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. – Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

Luleå: informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, är företagsledare, som kommer att vara ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda. Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms. Anmälan Till info och anmälan Fakta Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6. – Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. – Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. – Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. – Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. – Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. – Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. – Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. – Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

Göteborg: informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, är företagsledare, som kommer att vara ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda. Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms. Anmälan Till info och anmälan Fakta Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6. – Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. – Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. – Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. – Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. – Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. – Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. – Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. – Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

Kostnadsfri konferens om hållbart ledarskap

Att vara chef idag är inte samma sak som för 10 år sedan, arbetslivet har förändrats. Chefsuppdragen har blivit mer komplexa och ansvarsområdena har utökats. Självklart ska vi ställa höga krav på chefen, som förstås har stor betydelse för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Men chefen måste i sin tur ha förutsättningar att faktiskt hantera sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt. Hur ser en organisation ut där man kan vara en bra chef? Vad är det som krävs för att må bra i chefsrollen? Vad är en hållbar chef och hur gör man en hållbar karriär som chef? Program  • Jörgen Kihlgren, ledarskapsexpert på Ledarna, berättar om chefers situation idag och forskningsprojektet Hållbara Chefer. Han ger också tips om hur du kan få en hållbar chefskarriär. • Personalcheferna Anna-Lena Lehto, Uppsalahem AB och Karin Nordmark, Örebrobostäder AB berättar om hur de arbetar med ledarskap i företagen. • Paneldebatt om chefers arbetsmiljö med representanter från företag och organisationer i branschen. Plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26, Stockholm Datum: 26 maj Tid: 13.00–16.00 Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras full kursavgift. Konferensen är kostnadsfri.  Om du uteblir utan att avanmäla dig debiterar Fastigo 200 kr för omkostnader. Anmälan senast 18 maj. Klicka här för att anmäla dig.   Varmt välkomna!  

Stockholm: informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, är företagsledare, som kommer att vara ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda. Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms. Anmälan Till info och anmälan Fakta Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6. – Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. – Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. – Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. – Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. – Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. – Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. – Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. – Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

Umeå: informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, är företagsledare, som kommer att vara ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda. Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms. Anmälan Till info och anmälan Fakta Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6. – Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. – Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. – Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. – Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. – Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. – Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. – Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. – Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.