Inlägg under februari 2015

Robotar kommer ta hand om hälften av alla jobb

En uppmärksammad forskningsrapport från Oxford-universitetet visar att av 700 klassificerade yrken på den amerikanska arbetsmarknaden kommer sannolikt hela 46 procent ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år. Hur ser det då ut i Sverige? Det har Stiftelsen för strategisk forskning undersökt. Ett resultat är att Sverige är ännu mer känsligt för datorisering än USA. Femtiotre procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna, mot 47 procent i USA. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Skillnaden beror bland annat på att Sverige fortfarande har fler industrijobb som kan komma att automatiseras. Det är alltså viktigt att hitta fler jobbtillfällen men också att förutse vilka jobb som kommer finnas kvar och vilka nya som kommer skapas. – Framtidsyrken kommer naturligtvis att vara it-tekniker men också civilingenjörer, säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Lars Hultman menar vidare att de som ska börja studera måste satsa på en så bred utbildning som möjligt och att den som är ung student förmodligen kommer få plugga igen i framtiden. Fingerfärdighet, konstnärlighet och social förmåga svårt att ersätta Rapporten visar att yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas. Skogsmästare, präst och speciallärare hör till de grupper som löper minst risk, medan kassapersonal, försäljare och maskinoperatör tillhör de som löper störst risk. Fotomodeller beräknas vara mest i riskzonen för datorisering av alla yrken, men få arbetar som modeller. När man skall bedöma effekterna på arbetsmarknaden är det intressant att även många tjänstemannayrken där stora grupper av människor arbetar påverkas i varierande grad. I yrkesbeteckningen ”företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän” beräknas till exempel 46% av jobben kunna datoriseras, vilket motsvarar ungefär 50 000 jobb. Grovarbetare i riskzonen Inom byggsektorn anges grovarbetare inom bygg och anläggning som ett av de yrkesområden som står inför en automatisering och således riskerar att försvinna (plats 27 på listan här intill).   (Klicka på bilden för att förstora)   Text: Pamela Collin Källa: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning. (Listan hämtad från sverigesradio.se)

Byggföretag attraktiva arbetsgivare bland studenter

Drygt 30 000 studenter från de nordiska länderna har tyckt till om sin framtida karriär. Bland ingenjörsstudenterna placerar sig många av de stora byggföretagen och teknikkonsulterna bland de tio mest attraktiva arbetsgivarna i Norden. Skanska och NCC hamnar på sjunde respektive åttonde plats, och Peab på tjugofemte, i kategorin teknik. Detta enligt employer brandning-företaget Universums studentundersökning. Det som studenterna värderar högst är balans mellan arbete och privatliv, att utmanas intellektuellt samt att känna sig trygga och säkra i sitt arbete. Det sistnämnda visar sig enligt undersökningen vara speciellt viktigt för de blivande ingenjörerna − Studenterna söker efter arbetsgivare som kan erbjuda trygghet samtidigt som de erbjuder sina medarbetare goda utvecklingsmöjligheter och ger dem chansen att pröva på nya saker, säger Claes Peyron, Sverigechef på Universum. Företagets värderingar viktiga De traditionella industriföretagen placerar sig fortfarande högt på rankingen, men sektorn som helhet tappar i popularitet. Det ställer stora krav på dessa arbetsgivares förmåga att locka till sig talanger, eftersom många av dem redan i dag brottas med den allt mer påtagliga ingenjörsbristen. Undersökningen visar också att studenterna tycker det är allt viktigare att vara hängivna en god sak. − Det är en följd av att dagens studenter i allt högre grad söker efter mening i allt de gör. De vill känna att de kan stå för det de gör på jobbet och de värderingar deras arbetsgivare representerar. Det ställer i sin tur krav på att arbetsgivarna är tydliga med sina värderingar och det samhälle de vill vara med och skapa, avslutar Claes Peyron. Text: Pamela Collin   Nordens mest attraktiva arbetsgivare 2014 Topp 10 kategori teknik 1. Ramböll 2. Siemens 3. Microsoft 4. ABB 5. Sweco 6. McKinsey & Company 7. Skanska 8. NCC 9. COWI 10. Accenture (25.) Peab   Om Nordens mest attraktiva arbetsgivare Universums studentundersökning i de nordiska länderna är en årligen återkommande undersökning om karriär, arbetsliv och framtid. Resultaten baseras på Universums studentundersökningar 2014. Undersökningarna genomfördes mellan oktober 2013 och mars 2014.   Källa: Universums studentundersökningar 2014  

Svartjobben fortsätter att minska

Varje höst frågar Skatteverket allmänheten och företagen om deras inställning till och kännedom om svartarbete. Och trenden är fortsatt positiv – allt färre känner någon som jobbar svart eller anlitar svart arbetskraft. Överhuvudtaget är acceptansen för svartarbete låg. Endast fem procent av medborgarna tycker att det okej att folk arbetar svart. – Att andelen som känner någon som arbetar svart eller känner någon som anlitar svart arbetskraft stadigt sjunker tyder på att svartarbete har minskat, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson i ett pressmeddelande. Undersökningsresultatet är ett kvitto på att hårt och medvetet arbete gör skillnad. – Resultatet från Skatteverkets undersökning är glädjande. Reformerna med ROT och RUT har gjort skillnad och vårt gemensamma opinionsbildningsarbete har hjälpt till i kulturförändringen att ”vitt är tryggt”, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Arbetet måste fortsätta I årets undersökning svarade 78 procent att de inte känner någon som anlitat svart arbetskraft under det senaste året, mot 69 procent för två år sedan. Det är också färre som känner personer som har arbetat svart. I år svarade 22 procent att de känner någon som arbetat svart under det senaste året. Motsvarande siffra år 2012 var 29 procent. – Det är dock viktigt att reformarbetet för sund konkurrens och vita jobb fortsätter. Nästa viktiga reform är Arbetsgivaravgift på individnivå samt anmälningsplikt av alla företag till Skatteverket. Det ska inte vara möjligt att flyga under radarn och dölja svartarbete bakom en vit fasad avslutar Peter Löfgren. Mer info om arbetsgivaravgift på individnivå och anmälningsplikt hittar du här.

Varje dag är en aha-upplevelse! Möt Dastan Media Ringlund – en äkta ”doer”

Dastan Media Ringlund är en kvinna med både hjärta och hjärna på rätt ställe, om man får säga så. Hon duckar inte för något, är en äkta ”doer” och har ett tydligt mål i sikte. Och det gäller både för egen del och för branschen. – Att vara med och påverka attityder och tänkesätt i byggsektorn är något jag verkligen brinner för. säger Dastan Media Ringlund, projektledare för nybyggnation på Lokalförvaltningen Göteborgs stad. – En ökad mångfald och schyssta arbetsförhållanden kommer locka de bästa krafterna, vilket i förlängningen handlar om branschens överlevnad, fortsätter hon. Vill utveckla samhället Att intervjua Dastan Media Ringlund är som att få en energiinjektion. Hon är färgstark och utstrålar vilja och skarpsinne, men det finns även utrymme för eftertänksamhet. Ingen dålig kombination, tänker jag och frågar vad som fick henne att välja just byggbranschen? – Jag gillar att varva administrativt arbete med att vara ute på fältet. Dessutom såg jag snabbt mina egna fördelar i en så mansdominerad sektor; att här behövs jag för att vara med och utveckla samhället, och det är det bästa jag vet! Du har själv en utrikesbakgrund med kurdiskt påbrå. I vad mån har din bakgrund spelat roll för ditt engagemang i mångfaldsfrågan? – Mitt engagemang grundar sig på min övertygelse om människors lika värde. Och min egen resa har stärkt mig i min uppfattning. Jag vill vara med och bidra till att fler får möjlighet att lyckas eller åtminstone får chansen att ta sig fram, säger Dastan Media Ringlund och berättar vidare att hon redan i skoltiden kom i kontakt med människor som trodde på henne. – Jag kom till Sverige när jag var drygt 13 år. Jag kunde inte ett ord svenska och inte heller ett dugg om kulturen, för att inte tala om landets historia. Men det räcker inte med att ha en stark vilja och ett engagemang för att lyckas. Man behöver även människor som uppmuntrar en. Vad betyder då mångfald för dig i praktiken? – Jag vill poängtera att mångfald handlar om så mycket mer än kön och ursprung. Det handlar även om exempelvis ålder och sexuell läggning, och i förlängningen om att få in annorlunda profiler i yrkes- och samhällslivet Och i det sammanhanget är det viktigt att skapa förutsättningar och arbetsförhållanden som gör det möjligt för även rörelsehindrade att följa med på tåget, säger Dastan Media Ringlund. Svaret kommer reptilsnabbt: – Man ska bara göra det! Det kan handla om nästa lärling, nästa praktikant. Gör något, litet eller stort! Ta med det vid nästa rekrytering och som byggherre kan man ta med det redan i upphandlingsskedet. Det spelar ingen roll om en som exempelvis ”caddar” hela dagen är rullstolsburen, påpekar Dastan Media Ringlund. Inte raketforskning Dastan återkommer flera gånger under intervjun till Byggchefernas ledord, som utöver mångfald är etik, arbetsmiljö och ledarskap, och till de förändringar av branschen som hon är uppfylld av. – Jo, jag känner starkt för dessa ledord som genomsyrar och beskriver Byggchefernas arbete med att få till stånd en förändring av attityder i byggsektorn. Det här handlar ju inte om raketforskning utan om igenkänning och är det rätt så är det lätt, säger hon på sitt självklara sätt. I Dastan Media Ringlunds många uppdrag ingår att agera ambassadör för Byggcheferna på högskolor runt om i landet. – Min roll som ambassadör ser jag som väldigt viktig med tanke på det generationsskifte vi nu är mitt uppe i. Genom att komma ut och berätta om min arbetsvardag och föra en dialog med studenterna når jag potentiella byggchefer. Dialogen leder ofta till ett fördjupat samtal om något område. Det här engagemanget på skolorna är ett sätt att säga: ’ni behövs!’. Själv tyckte jag att de röster från verkligheten jag kom i kontakt med under min utbildning var det som gav mest – att få träffa folk från den riktiga världen. Hur gör du för att kombinera arbete med fackligt arbete och familj med små barn? – Jag kan ta ledigt från mitt jobb för fackligt arbete. Min arbetsgivare har förmåga att se utanför mitt kontor – på omvärlden med det samhällsansvar man har som verksam i byggsektorn. För arbetsgivarna är det faktiskt en bra utbildning att medarbetare engagerar sig fackligt i branschfrågor – det har man nytta av i sin yrkesroll. När det gäller familjen så har mina barn även en pappa … Hur ser du på din egen fortsatta utveckling och karriär? – Min plan är att fortsätta få vara med och driva de här frågorna. Jag vill också pröva på att sitta i både beställar- och entreprenörsrollen. Jag tycker ju om att påverka och att bestämma, så i förlängningen är målet att få en ledande position. Vad gör du om tio år? – Jag är vd, i annat fall har jag nog öppnat eget, säger Dastan Media Ringlund utan att blinka. Och jag tror henne.   Text: Pamela Collin

Mentorprogram med mångfald i fokus

Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete med organisationen Mitt Liv inletts. NCC deltar i Mitt Livs mentorprogram där medarbetare från NCC under ett år fungerar som stöd till personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens. NCC är det första byggföretaget som ansluter sig till Mitt Liv. – Mångfaldsfrågor är viktiga för NCC, både ur ett medmänskligt perspektiv och för företagets konkurrenskraft. Tillsammans med Mitt Liv hjälper vi människor att komma in på arbetsmarknaden. Mångfald driver utveckling och skapar affärsnytta så mentorskapet är givande åt båda håll, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige. Mentorprogrammet startade i september och NCC bidrar med tio mentorer från affärsområdet Construction Sverige. Adepterna har olika bakgrund och kompetens. Mentorskapet är tänkt att fungera åt två håll. Dels ska adepterna få hjälp att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden, dels ska mentorerna och de företag de kommer ifrån i sin tur få tillgång till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling och värdefull hjälp till det egna mångfaldsarbetet. – Vi på Mitt Liv är otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja samarbete med NCC. Som första företag från byggbranschen visar nu NCC vägen för ett ökat fokus på mångfaldsarbete inom byggsektorn. I ett första skede lägger NCC fokus på mentorprogrammet, där en handfull anställda har möjlighet att öka sin kunskap om mångfald men även vidga sina perspektiv och bistå till en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden. NCC :s vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete, säger Henrietta Bean, ansvarig för Mitt Liv Stockholm. Mitt Liv är en organisation som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Företaget startade 2008 och finns idag i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping.. Källa: NCC Construction Sverige