Aktiviteter under oktober 2014

Malmö: Det handlar om din egen arbetsmiljö

Byggcheferna satsar stort på chefens arbetsmiljö Så ta chansen, grip tillfället att förkovra dig i din roll som byggchef. En väl fungerande arbetsmiljö blir bara viktigare och viktigare och kunskaper om såväl det psykosociala området som övriga delar kommer att spela en allt större roll för dig som vill växa i din roll som chef. – Arbetsmiljön, med allt från ansvarsfrågor ute på byggarbetsplatsen till den psykosociala delen för chefer och arbetsledare, är en av våra absolut viktigaste frågor. Alla verkar inte i storföretag och det finns ett enormt behov hos våra medlemmar i små och medelstora företag att lära sig mer om arbetsmiljö, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Program Hjärnkoll – Föreläsning och workshop, där vi pratar om det vida begreppet stressproblematik, varför företaget tjänar enorma summor på att jobba med psykisk ohälsa på arbetsplatsen och framför allt hur man gör det. En föreläsning som ger insikt och konkreta argument om vikten att ta stress och psykisk ohälsa på allvar och om konsekvenserna av att göra det respektive att låta bli. Arbetsmiljö för chefer i byggbranschen – Vi får under en timme en översiktlig genomgång av aktuell lagstiftning kring arbetsmiljö på byggarbetsplatsen av Advokatbyrån Andersson Gustafsson. Vilka sanktioner riskerar olika aktörer att drabbas av vid brister ur arbetsmiljöaspekt? Vem är ansvarig för att uppgifter utförs och under vilka förutsättningar kan ansvar delegeras? Kursen anpassas efter deltagarnas erfarenheter och arbetsuppgifter. En del uppgifter sker i grupp där man resonerar kring autentiska fall. Tid och plats 15 oktober kl 15.00-18.30 Malmö 5 november kl 15.00-18.30 Umeå Seminariet avslutas med mingel och enklare förtäring. Anmälan Seminariet är kostnadsfritt men Antalet platser är begränsat, så skynda dig att anmäla dig. Anmälan gör du enklast via epost till foreningar@ledarna.se. Uppge gärna ditt medlemsnummer alt ditt personnummer i din anmälan. Varmt välkommen! Vem bör gå? Alla som vill utvecklas! Kursen riktar sig till både beställare och entreprenörer.

Hur tänker offentliga beställare? Beställardagen 2014

Hur tänker offentliga beställare - när allt större prispress i upphandlingar ökar risken för svartjobb? Prispress gynnar oseriösa aktörer – men hur kan offentliga beställare motivera att de riskerar att finansiera verksamheter som inte betalar skatt eller som lurar dem med felaktiga arvoden? Hur är det för dig - upplever du svår prispress inom offentlig upphandling? Förstår du alltid upphandlingsunderlaget och modellen för utvärdering av ditt anbud? Vad tycker du borde vägas in i upphandlingen? Lokalavdelningen VVS Företagen i Stockholm och EIO, distrikt Stockholm, bjuder in köpar- och säljarsidan till en konferens om hur offentlig upphandling kan utvecklas och förenklas. Ta chansen att under en förmiddag lyssna på och framföra synpunkter till beställare som under sakkunnig ledning av moderator Magnus Josephson förklarar hur de tänker. Bland talarna hittar vi bland annat Pia Nedby, upphandlingschef på SISAB. Varmt välkommen! Ylwa Glismann och Mats Hellström Företagsrådgivare Stockholm ANMÄLAN DATUM & TID: 16 oktober 2014 kl: 07.45 - 12.00. Gemensam lunch för de som önskar kl: 12.00 - 13.00. PLATS: Telefonvägen 30, lokal Studion, Hägersten. Läs gärna mer på www.coorkonferens.se KOSTNAD: 500 kr exkl. moms. Observera att anmälan är bindande. Priset är 500 kr både med och utan lunch. SISTA ANMÄLNINGSDAG: Din anmälan vill vi ha snarast, dock senast den 30 september, 2014. FAKTA: Magnus Josephson Rådgivare i över 5000 upphandlingar pt myndigheter och företag sedan 1995. • 20 års erfarenhet av LoU på expertnivå, varav fem år på Nämnden för offentlig upphandling • (NOU), ansvarig för tillsynen av hur LoU tillämpas i Sverige • Över 50 utbildningar per år, troligen ”meste” utbildaren i upphandling i Sverige • Projektledare och anbudsansvarig för IT-projekt inom webb och intranät på Hallvarsson & Halvarsson i fem år • Utbildat över 1000 företag och myndigheter i offentlig upphandling. 100% ger högsta eller näst högsta betyg. • Lärare i EU-rätt och konkurrensrätt på Juridiska fakulteten i Uppsala 93-95 Det här är LOU Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. Med ramavtal menas ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Läs mer på Konkurrensverkets hemsida

Avdelning öst: Klubbordförande-/företrädarkonferens

Kallelse till ordförandekonferens Stockholm-Åbo. Välkommen till årets klubbordförande-/företrädarkonferens. Utöver klubbordföranden är ytterligare några personer ur styrelsen samt företrädare från företag utan klubb och de som medverkat i ”Ambassadörerna” välkomna att medverka. En bra mix som ger förutsättningar för att nya engagerade medlemmar skall fortsätta med det fackliga uppdraget. Målsättningen med konferensen är att på detta sätt framföra vår uppskattning för nedlagt arbete men även lägga en gemensam plan för Byggcheferna och avdelning Öst arbete av medlemsnytta. Tid och plats Viking Lines fartyg m/s Viking Grace. Avgång sker från Stadsgårdshamnen (Vikingterminalen) fredag 17 Oktober kl. 07.45. Samling senast 07.00. Åter lördag den 18 Oktober kl. 06.30. Avdelning öst står för alla kostnader bortsett från lön, eftersom förtroendemannalagen för ledighet med lön från arbetet gäller då största delen av konferensen handlar om tillämpningen av Ledaravtalet. Förtroendemannalagen gäller för klubbordföranden och andra till företaget anmälda företrädare. Resekostnader T o R bostad – Stadsgårdshamnen och eventuell övernattning för er som har lång resväg ersätts av avdelningen med ifylld reseräkning. Som vanligt hoppas vi på en intressant dag där ni får möjlighet att framföra både kritik och ros och där ni kan utnyttja er demokratiska rätt att komma med förslag på vår framtida verksamhet. Temat för konferensen är Medlemsnytta. Program Fredag Ledaravtalet - Börje Hammarström, avtal/branschsansvarig på Ledarna – Hur kan tillämpningen av Ledaravtalet bli bättre – Genomgång av avtalets möjligheter – Företrädarens uppgif – Den enskildes ansvar Lunch Fortsättning Ledaravtalet – sammanfattning Attityd hos unga Mentorskap Fördelar med medlemskap Det blir naturligtvis en rapport från Ledarna och Byggchefernas arbete samt kort uppdaterad information om försäkringar, avtalshandlingar mm. Anmälan Anmäl dig senast den 12 september 2014 till epost till Ledarna på foreningar@ledarna.se uppge gärna ditt medlemsnummer eller personnummer i din anmälan. Vi återkommer med program och mer information till er som anmäler er. Varmt välkomna! Jeanet Corvinius Ordförande