Inlägg under augusti 2014

Platser kvar på yrkeshögskolans utbildning – Arbetsledare inom anläggningsbranschen

Ta steget till ett arbete som professionell arbetsledare. Den här utbildningen förenar teknik och ledarskap i en oslagbar kombination. Utbildningen startar redan nu på måndag den 1 september. Men det finns några platser kvar och man tar emot även lite sena anmälningar. Anmälan görs på hemsidan: www.hermods/yh.se. Där hittar du också ytterligare information och kursinnehåll. Har du frågor, mejla gärna louise.hollingworth@hermods.se Utbildningen, som är kostnadsfri och csn-berättigad, äger rum i fina lokaler på Tomtebodavägen 3A, Solna. Vad får jag lära mig? Under utbildningen får du dels lära dig att planera, leda och följa upp anläggningsprojekt, dels får du den praktiska erfarenhet av anläggningsyrket som krävs för att lösa problem som uppstår i produktionen. Utbildningen, som är tvåårig, omfattar tre praktikperioder på sammanlagt 28 veckor. Utbildningen ger dig kompetens för att vara kontrollansvarig nivå N enligt PBL och att vara byggarbetsmiljösamordnare i utförandefasen (BAS-U) enligt Arbetsmiljöverkets krav. Förkunskaper Den här utbildningen vänder sig till alla med arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen och som vill ta ytterligare ett kliv framåt. Kanske arbetar du redan inom branschen eller så har du en erfarenhet som gränsar till anläggningsbranschen och vill vidareutbilda dig. Du trivs med att ta ansvar och ser till att få saker och ting gjorda.  Hur ser framtiden ut för anläggningsbranschen? Stora infrastruktursatsningar är planerade de kommande åren och tillsammans med pensionsavgångar ser framtiden ljus ut för dig som satsar på en utbildning inom detta område. SNABBA FAKTA Befattningar Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare, anläggningsplanerare, arbetschef, och kvalitetskoordinator/kvalitetssamordnare. Text: Pamela Collin

Uppdrag: Ambassadör för ökad öppenhet

− Det är viktigt att Byggcheferna är med och påverkar utvecklingen. Att få in nya, unga krafter som har tankar kring hur byggprojekt ska bedrivas och hur vi ska behandla varandra är frågor jag brinner för, säger Mattias Ivarsson, en av Byggchefernas nya ambassadörer. Mattias Ivarsson har erfarenhet sedan tidigare av att arbeta som ambassadör då han deltog i ett utbildningsprojekt för Byggnads räkning i Sydafrika. − Jag har varit i byggbranschen i olika roller och inom olika områden sedan jag slutade gymnasiet för drygt tio år sedan och det uppdrag jag hade som ambassadör för Byggnads trivdes jag väldigt bra med, det gav mig en god inblick i de utmaningar som branschen mött historiskt och vad vi står inför idag.  Även om jag har bytt fackförbund vill jag gärna fortsätta att arbeta som ambassadör, så Byggchefernas program passar mig jättebra. Inom det kan jag arbeta med de frågor jag tycker är viktiga, säger Mattias Ivarsson. Och vilka frågor är det? − Byggbranschen lider av en hierarkisk uppdelning i teori och praktik. Jag vill arbeta för en högre social acceptans och ett öppnare klimat när det gäller olikheter på en mängd områden, det gäller både yrkesroller och social bakgrund. Vad är till exempel en ”strömlinjeformad organisation”? Min erfarenhet är att det ofta är de som är intoleranta mot olikheter och förändring som sticker ut, ställer till problem och hindrar rörelsen framåt. Samtidigt finns det ett behov av ökat fokus på kärnverksamheten - det vill säga fungerande tekniska lösningar, betonar Mattias Ivarsson. Hur vill du närma dig studenterna på de träffar du deltar i som ambassadör för Byggcheferna på högskolor runt om i landet? − Jag tror på samtal - istället för monolog -  att föra en dialog med studenterna. Byggcheferna som organisation kan ge stöd. Jag brukar försöka inleda med egna erfarenheter och kastar sen ut frågor i stil med: ´Vad tror ni att det beror på?´Ute i yrkeslivet finns det sällan tid att ställa frågor om annat än det som rör rent tekniska spörsmål, men även andra samtal behöver ges utrymme. Vad är det svåraste i ditt nuvarande arbete? Jag har en så kallad specialistroll så det är mycket ensamarbete, och det gäller även ansvarsdelen. Jag arbetar ju med att förebygga samt utreda skador på byggnader och har ett slags överblickande roll. Jag saknar att vara ute och bygga – det var där intresset föddes och trots allt fortfarande ligger, berättar Mattias Ivarsson. Vad är det roligaste i ditt jobb? − Jag gillar problemlösning, så när jag får uppdrag att lösa ett riktigt komplicerat byggnadstekniskt problem känns det extra roligt. Text: Pamela Collin Foto: Isabelle Ingvar Fakta: Mattias Ivarsson Ålder: 34 Nuvarande befattning: Konstruktör / Specialist fuktmekanik COWI, sedan 2011. Medlem i Byggcheferna: 2010. Varför Byggcheferna: Vill vara med och påverka branschen inifrån och se till att Byggcheferna tar tydlig ställning. Utmaning för byggbranschen: Bli snabbare på att plocka upp förändringar. Bygga med rätt kvalitet. Bakgrund/utbildning: Uppdragsledare Byggnadsteknik, diplomerad fuktsakkunnig. Började karriären inom restaurering med träarbeten och senare mur- och putsarbeten.  Projektanställd av byggnadsarbetarnas solidaritetsfond som utbildare för Byggnads i Sydafrika i samband mede fotbolls-VM och kampanjen ”Schyssta villkor”. Bor: Hus utanför Göteborg Intressen: Science-fiction litteratur, brittisk new wave och techno, byggnads- och teknikhistoria.

”Jag är mycket nöjd med våra ambassadörer!”

Byggchefernas ambassadörsprogram har fått en nytändning. Träffar med nya och gamla ambassadörer har nu genomförts i ett par omgångar. Och nya aktiviteter är på gång. − Syftet med våra träffar är att skapa samsyn om var vi står idag och vilka utmaningar vi har framför oss. En annan viktig del har varit att prata om vad vi ska göra och på vilket sätt. Ambassadörerna har varit mycket engagerade och idérika, säger Anne Stampe, ansvarig projektledare för Byggchefernas ambassadörsprogram. −Jag är mycket nöjd med våra ambassadörer i år, de speglar verkligen Byggchefernas medlemsstock, med det menar jag variationen av företag, befattningar och personligheter, fortsätter Anne Stampe. Byggchefernas utmaning är att rekrytera blivande byggchefer på våra skolor. Men det finns ytterligare ett par organisationer som arbetar med att locka ungdomar till sig som medlemmar. − Vi måste bli tydligare med att berätta om de fördelar som ett medlemskap i just Byggcheferna kan ge en blivande arbetsledare i byggsektorn. Det finns ingen annan organisation som kan förmedla motsvarande kunskap om branschen och samtidigt deltar så aktivt i opinionsbildningen. Byggcheferna har en äkta vilja att förändra och förbättra branschen som studenter på väg ut i branschen kommer ha nytta av, poängterar Anne Stampe och berättar att ett antal aktiviteter är inbokade i höst. − Etik och Ledarskap är fortfarande populära ämnen men även mångfald väcker stort intresse i år. Mycket tack vare kampanjen Machokulturen, säger Anne Stampe. Text: Pamela Collin

Hållbara chefer – seminarium för dig i byggbranschen

Du har väl inte missat att anmäla dig? Välkommen till ett seminarium för dig i byggbranschen. Ledarna och Byggcheferna bjuder in medlemmarna till seminariet som arrangeras av ett flertal branschorganisationer. Att vara chef i dag är inte samma sak som för tio år sedan. Arbetslivet och omvärlden har förändrats. Chefsuppdragen har blivit mer komplexa och ansvarsområdena har utökats. Självklart ska vi ställa höga krav på chefen, som förstås har stor betydelse för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Men chefen måste i sin tur ha förutsättningar att faktiskt hantera sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt. Hur ser en organisation ut där man kan vara en bra chef? Vad är det som krävs för att må bra i chefsrollen? Hur mycket beror på chefen själv och vilken påverkan har de organisatoriska förutsättningarna? Vad är en hållbar chef? Tid & Plats Onsdagen den 24 september kl 14.00 - 18.30 på Elite Park Avenue i Göteborg Mingel från kl 17.00 Program • Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), inleder tillsammans med regionchef Andreas Brendinger och Babben Larsson. • Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, berättar om chefers situation i dag och forskningsprojektet Hållbara chefer. Hon ger också tips om hur frågor om chefers hållbarhet kan lyftas på arbetsplatsen. • Paneldebatt om chefers arbetsmiljö med representanter från företag och organisationer i branschen. • Babben Larsson föreläser på temat hållbart arbetsliv. • Mingel med dryck och snittar Anmälan Läs mer och anmäl dig här eller via epost till Ledarna på foreningar@ledarna.se uppge gärna ditt medlemsnummer eller personnummer i din anmälan. Seminariet är kostnadsfritt. Den som uteblir utan att lämna återbud debiteras 300 kr. Anmäl ditt deltagande senast den 12 september. Välkommen till en intressant eftermiddag som blandar arbete med nöje! Arrangörer Sveriges Byggindustrier Plåtslageriernas Riksförbund Elektriska Installatörsorganisationen EIO VVS Företagen Glasbranschföreningen Byggcheferna Maskinentreprenörerna Ledarna Målaremästarna

Jeanet Corvinius – ny ordförande för Öst

− Jag kommer lägga min och styrelsens energi på att se till så att våra medlemmar känner att medlemskapet i Byggcheferna är värdefullt. Medlemsnytta ska stå i fokus och det blir också temat för höstens klubbordförandekonferens. Det säger Jeanet Corvinius som i våras efterträdde Catharina Lindén som ny ordförande för avdelning Öst. − Det handlar om att ge våra medlemmar enkla men värdefulla verktyg. Styrelsen kommer därför att med medlemsnyttan i fokus arbeta fram ”Det perfekta mötet”, Den hållbara chefen” och liknande ”nyttigheter”, understryker Jeanet Corvinius. Jeanet Corvinius hjärta klappar också för att förbättra tjänstemännens eftersatta arbetsmiljö. − Det kan vara allt från att skapa trivsel ute i bodarna till hjälp med att förstå förväntningar och arbetsmiljö- och ekonomiska delegat för att känna sig trygg i sin roll som chef, säger Jeanet Corvinius. Du har varit engagerad i samtalet kring könsroller och mångfald i byggbranschen. Hur vill du gå vidare med den utmaningen? − Arbetet med att motverka fördomar inom branschen finns med i allt vi gör och är för mig en självklar och viktig del av det dagliga arbetet. Allt är möjligt om våra medlemmar mår bra i rollen som chef och ledare. Därför ska vi som förbund hjälpa till med att skapa rätt förutsättningar., betonar Jeanet Corvinius och låter segerviss. Text: Pamela Collin Det här är Jeanet Corvinius Ålder: 34 år Bor: Villa i Stuvsta, Huddinge. Familj: Maken Marcus och två tjejtroll på 4 och 7år. Nuvarande befattning: Projektchef, Stockholm Hus Bostäder, Skanska Sverige AB. Tidigare arbeten: Projektchef, Projekteringsledare och Entreprenadingenjör. Utbildning: KTH Byggteknik och design, högskoleingenjör. Medlem i BC: 1999 Medlem i avd Öst:s styrelse: 2013 Medlem i BC:s styrelse (suppleant): 2013 BC:s ambassadörsprogram: 2011 Intressen: Familjen och vänner med god mat och dryck är alltid trevligt. Resor är ett måste för avkoppling, äventyr och nyfikenheten. Gärna till både kyla för vintersporter och värme för sol, avkoppling och dykning. Största utmaning för byggbranschen: Jag tror att vi behöver förenkla branschens processer, många saker har krånglats till. Ska vi få duktiga byggchefer snabbt ut på banan måste vi alla hjälpas åt att belysa det viktigaste. Den användarvänlighet som idag är en självklarhet inom vissa områden är ett måste för att öka säkerheten och för att locka nya unga byggchefer till yrket.      

Byggbranschen växer i Stockholmsregionen – krymper i övriga landet

Byggindustrin uppvisar den största vändningen på fyra år. Sysselsättningen förbättras och konjunkturindikatorn för Stockholms län ligger oförändrad på 19 under årets andra kvartal. − Byggbranschen brakar loss på allvar i Stockholms län. Det är väldigt positivt eftersom den är sysselsättningsintensiv och en viktig motor för hela ekonomin. Det säger Alen Musaefendic, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare. − Huvudstaden är landets verkliga tillväxtmotor. Den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen gör att behovet av reformer på infrastrukturområdet ökar. De viktigaste prioriteringarna nu är att bygga Förbifart Stockholm och påbörja projekteringen av den östliga förbindelsen, fortsätter Alen Musaefendic. Rapportens huvudpunkter: • Byggindustrin har äntligen börjat nyanställa. Jämfört med första kvartalet 2014 har konfidensindikatorn för byggindustrin gått upp med 38 punkter, från -30 till dagens 8, den största vändningen på fyra år. Det innebär också att byggbranschen i Stockholms län växer för första gången på två år. I övriga riket fortsätter byggindustrin att krympa. • Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen växer för andra kvartalet i rad, efter två år av oavbruten minskning. De branscher som nyanställer mest är bygg, tillverkning och livsmedelshandel. Uppdragsverksamheten och databranschen nyanställer också. • Stockholms näringsliv fortsätter att växa snabbare än övriga riket. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ligger oförändrat på 19 under årets andra kvartal, vilket är högre än genomsnittet, räknat sedan år 2000. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 16 till 15. Om Stockholmsbarometern Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Källa: Stockholms Handelskammare Text: Pamela Collin