Aktiviteter under april 2014

Byggcheferna avdelning öst

Temat för årsmötet kommer att vara arbetsmiljö, både ur ett förebyggande och psykosocial vinkel samt om arbetsmiljön på byggarbetsplatsen utifrån BAS-P och BAS-U. Tid & Plats Torsdagen den 3 april kl 15.00-19.30 på Rica Talk Hotel, Älvsjömässan Passa på att besöka Nordbygg innan mötet! Program 15.00 Hjärnkoll - Föreläsning och workshop, där vi pratar om det vida begreppet stressproblematik, varför företaget tjänar enorma summor på att jobba med psykisk ohälsa på arbetsplatsen och framför allt hur man gör det. En föreläsning som ger insikt och konkreta argument om vikten att ta stress och psykisk ohälsa på allvar och om konsekvenserna av att göra det respektive att låta bli. 16.00 Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen - Vi får under en timme en översiktlig genomgång av aktuell lagstiftning kring arbetsmiljö på byggarbetsplatsen av Advokatbyrån Andersson Gustafsson. Vilka sanktioner riskerar olika aktörer att drabbas av vid brister ur arbetsmiljöaspekt? Vem är ansvarig för att uppgifter utförs och under vilka förutsättningar kan ansvar delegeras? 17.00 Enklare måltid 17.30 Årsmöte  - Rapport från Byggchefernas stämma och RS - Information om Byggchefernas aktiviteter - Aktuell information från Ledarna - Vilka frågor kommer avd Öst och Byggcheferna att driva inför Ledarnas kongress - Val till styrelsen Det finns tid för frågor/synpunkter/ åsikter mm. Frågor kan även ställas/skickas i förväg för att bli bra besvarade till: catharina.linden@anjobygg.se, 08-585 512 53. Varmt välkommen med din anmälan! Catharina Lindén Ordförande avd Öst Anmälan Du anmäler dig till Ledarna på foreningar@ledarna.se uppge gärna ditt medlems/personnummer i din anmälan.

Social mobilisering i miljonprogram

Arkus, IQ Samhällsbyggnad och Telge Hovsjö bjuder in till konferens Tid: 11 april, kl 9.30 - 16.00 Plats: Hovsjö Hub, Södertälje Kostnad: 1500 SEK På programmet: Patrik Derk, vd Telge Hovsjö / Ingvar Nilsson och Eva Lundmark, författare till följeforskningsrapporten om Hovsjö Det omöjliga tar bara något längre tid / Erik Stenberg, KTH / Rebecka Törnqvist, sångerska, leder orkesterprojektet El Sistemaefter venezuelansk förlaga i Hovsjö. Rundvandring i Hovsjö Hub, parken, nya skolan etc. Moderator Jan de Man Lapidoth. Social mobilisering i förvaltning innebär att placera frågor av social karaktär som bas för renoveringar och utveckling av arkitektur/byggd miljö. Men hur går det till i praktiken? Är arbetssättet effektivt – vilka resultat uppnås och vem är vinnare i slutänden? Och vilka teorier och erfarenheter ligger till grund för arbetet? Telge Hovsjö bildades 2007 som en avknoppning ur Telge Bostäder som också ingår i Telgekoncernen. Sedan dess har ett målmedvetet arbete bedrivits med sikte på social mobilisering och fysisk miljö i ett slags helhetstänk. Idag kan resultat avläsas i form av betydligt tryggare och snyggare miljöer, boendes ökade stolthet över Hovsjö, förbättrade resultat i skolan, nya arbetstillfällen och minskad skadegörelse. Även om det finns mycket kvar att göra är Hovsjö ett område på väg i rätt riktning. Kan erfarenheter från Hovsjö spridas och tas tillvara i andra liknande miljöer runt om i Sverige? Läs mer om Telge Hovsjö Anmälan

Arbetsmiljö BAS-P OCH BAS-U

Kursinnehåll Vilka sanktioner riskerar olika aktörer att drabbas av vid brister ur arbetsmiljöaspekt? Vem är ansvarig för att uppgifter utförs och under vilka förutsättningar kan ansvar delegeras? På denna kurs går vi igenom aktuell lagstiftning och anslutande föreskrifter inom det arbetsmiljörättsliga området. Vi går utförligt igenom förutsättningar för delegering av ansvar och byggarbetsmiljösamordnares arbetsuppgifter och skyldigheter jämte innehåll i föranmälan och arbetsmiljöplan. Grundkurs (ej certifieringskurs) Översiktlig genomgång av lagar och föreskrifter, byggarbetsmiljösamordnares arbetsuppgifter, delegering, riskinventering, föranmälan, arbetsmiljöplanens innehåll och systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillsyn och sanktioner. Kursledare Advokat Håkan Johnston och jur. kand. Eleonore Gustafsson VEM BÖR GÅ KURSEN? Kursen riktar sig både till beställare såväl som entreprenörer  KURSORT, KURSLOKAL & DATUM Stockholm den 29 april 2014 Ledarnas Hus, S:t Eriksgatan 26 i Stockholm Kurstid 10.00 – 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.30 ANMÄLAN Anmäl dig senast den 15 april 2014 på www.advokatag.se Du kan också ringa 08-677 17 00 eller maila oss på karin.ericsson@advokatag.se AVGIFT 3 900 kronor exklusive moms per person. I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Betalning sker via faktura. OBS! Som medlem i Byggcheferna betalar du endast 2 900 kronor FRÅGOR & INFORMATION Eleonore Gustafsson – eleonore.gustafsson@advokatag.se Håkan Johnston – hakan.johnston@advokatag.se Karin Ericsson – karin.ericsson@advokatag.se Tel: 08-677 17 00