Vem blir Årets Byggchef 2015?

Var med och påverka! Nominera din favorit.

Läs mer

Kan konkurrensen i byggbranschen bli bättre?

Konkurrensen i byggbranschen är för dålig. Det anser i alla fall regeringen som nu vill tillsätta en utredning för att se vad som kan göras för att förbättra konkurrensen vilket i sin tur, anser regeringen, ska skynda på bostadsbyggandet. Konkurrensen måste skärpas, bland annat efterfrågas fler utländska aktörer på den svenska byggmarknaden. Dessutom ifrågasätts konkurrensen i stora byggprojekt där man menar att antalet aktörer är för få. Bostadsbyggandet runt om i...

Läs hela artikeln »

Konkurrensen i byggbranschen är för dålig. Det anser i alla fall regeringen som nu vill tillsätta en utredning för att se vad som kan göras för att förbättra konkurrensen vilket i sin tur, anser regeringen, ska skynda... Läs mer »

”Kvotering är enda sättet att skaka om rejält” – Byggbranschen måste ta sig i kragen

Tre kvinnor – samtliga medlemmar i Byggchefernas styrelse och med ett antal år i byggbranschen – på plats i Ledarnas hus för ett samtal om vad som behöver göras för att fler kvinnor ska välja byggbranschen, vilja stanna kvar och inta fler ledande positioner. Är kanske kvotering en nödvändig metod? Yvonne Stenman, 54 år, byggnadsingenjör, drygt 30 år i yrket, sedan 2000 projektinköpare i Skanska. Jeanet Corvinius, 34 år, högskoleingenjör, tio år i yrket, projektchef...

Läs hela artikeln »

Tre kvinnor – samtliga medlemmar i Byggchefernas styrelse och med ett antal år i byggbranschen – på plats i Ledarnas hus för ett samtal om vad som behöver göras för att fler kvinnor ska välja byggbranschen, vilja... Läs mer »

Kalla fakta om andelen kvinnor i byggbranschen

Byggindustrin är en mansdominerad bransch där andelen kvinnor har legat runt 8 procent de senaste tio åren. De tre största byggbolagen Skanska, NCC och Peab har blivit ombedda att bidra med statistik om andelen kvinnor. NCC och Skanska har svarat och gett följande uppgifter: NCC Styrelse:4 män och 3 kvinnor. Koncernledning: 8 män och 4 kvinnor. Ledningsgrupp: NCC Construction Sweden (största affärsområdet): 6 män och 4 kvinnor.  Totalt 8 procent av cheferna är...

Läs hela artikeln »

Byggindustrin är en mansdominerad bransch där andelen kvinnor har legat runt 8 procent de senaste tio åren. De tre största byggbolagen Skanska, NCC och Peab har blivit ombedda att bidra med statistik om andelen kvinnor. NCC... Läs mer »